Hallitusohjelma lupaa useita parannuksia työttömyysturvaan

Muun muassa aktiivimallin leikkurista luovutaan ja työttömän palveluja parannetaan. Lisäksi tarkoituksena on käynnistää sosiaaliturvan kokonaisuudistus, joka ulottuisi seuraavalle kahdelle hallituskaudelle.

Aktiivimallin leikkuri poistetaan

Aktiivimalli tarkoittaa työttömyysturvan säännöstä, jonka myötä työttömän päivärahan tasoa lasketaan, jos hän ei ole ollut työssä tai koulutuksessa riittävää määrää. Hallitusohjelman mukaan aktiivimalliin liittyvä leikkuri poistetaan.

Aktiivimallin tilalle on tarkoituksena valmistella malli,  jossa työtön ja työvoimaviranomainen sopivat henkilökohtaisesta työnhakuvelvoitteesta ja palveluista, kuten esimerkiksi koulutuksesta ja kuntoutuksesta.

Työttömien palvelut uudistetaan

Hallitusohjelman mukaan työvoimapalveluita uudistetaan tukemaan nopeaa uudelleen työllistymistä ja erityisesti työttömyyden alun palveluja tehostetaan. TE-toimiston resursseja palvelujen tarjoamiseen parannetaan ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan.

Myös seuraamusjärjestelmää eli karensseja on tarkoituksena kohtuullistaa.

Työn ja työttömyysturvan yhdistämistä helpotetaan

Työn ja työttömyysturvan yhdistämistä on helpotettu viime vuosina muun muassa 300 euron suojaosalla, osa-aikatyön määritelmän laventamisella ja poistamalla osa-aika- tai keikkatyön ajalta maksettavan työttömyysturvan viiveitä.

Hallitusohjelman mukaan osittaisen työn ajalta maksettavan sovitellun työttömyysturvan kehittämistä jatketaan myös seuraavalla hallituskaudella.

Yrittäjän ja palkansaajan vakuutuksen yhdistämistä selvitetään

Työttömyysturvaoikeuden voi nykyisin saada vain joko palkansaajana tai yrittäjänä tehdyn työn kautta. Hallitusohjelman mukaan työttömyysturvaa uudistetaan ”yhdistelmävakuutuksen suuntaan”. Yhdistelmävakuutus tarkoittaisi, että työttömyysturvaoikeuden saadakseen voisi yhdistää palkansaajana ja yrittäjänä tehtyä työtä. Myös päivärahan määrässä otettaisiin huomioon sekä yrittäjänä että palkansaajana saatu tulo.

Muutos parantaisi erityisesti pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavien tilannetta, joiden yritystulo ei ole yksinään riittänyt työttömyysvakuutuksen kertymiseen lainkaan.

Digitalisaation hyödyntämistä helpotetaan

Hallitusohjelman mukaan digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämistä sosiaaliturvassa edistetään lakimuutoksilla. Muutos voisi helpottaa työttömyysturvan hakemista ja nopeuttaa työttömyysturvan maksamista.

Käynnistetään sosiaaliturvan kokonaisuudistus

Hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen. Uudistus valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa seuraavan kahden hallituskauden aikana.

Kokonaisuudistuksen tarkoituksena on synnyttää selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työn ja sosiaaliturvan yhdistämisen entistä paremmin. Uudistus kattaa koko sosiaaliturvan vanhuuseläkkeitä lukuun ottamatta.

Lisätietoa

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta