JATTK-työttömyyskassa, Työttömyyskassa Statia ja Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa ovat aloittaneet fuusiovalmistelut

Fuusion tavoitteena on parantaa työttömyyskassojen kustannustehokkuutta ja vakavaraisuutta. Kassat katsovat, että yhdistyneellä kassalla on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää palveluitaan sekä vastata 2020-luvun tuomiin velvoitteisiin ja haasteisiin. Yhdistyneessä kassassa olisi sulautumisen jälkeen noin 110 000 jäsentä.

Jos sulautumispäätös vahvistetaan yhdistyvien työttömyyskassojen ylimmissä päättävissä elimissä vuoden 2020 aikana, uusi työttömyyskassa alkaa palvella jäseniään 1.1.2021 alkaen. Uudesta nimestä päättää kassojen sulautumisryhmä kevään 2020 aikana.

Sulautuminen ei edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä eikä heidän kerryttämäänsä työttömyysturvaan tai ansiopäivärahamaksatukseen tule muutoksia.

Lue lisää:

JATTK-työttömyyskassa, Työttömyyskassa Statia ja Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa tiedottavat