Kelan ja TYJ:n kampanja: Näin yhdistät työn ja työttömyysturvan

Kelan ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) yhteisessä markkinointikampanjassa kerrotaan, miten soviteltu työttömyysturva toimii. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten satunnaisten töiden ohella voi saada työttömyysetuutta. Kampanja on kohdennettu erityisesti nuorille.

Työttömyysturvan maksajien yhteinen kampanja näkyy loka- ja marraskuussa verkossa, esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa, sekä bussiliikenteessä pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Kampanja todentaa viestintä

Mainoskuvissa esiintyvät mallit ovat tavallisia työnhakijoita, jotka rekrytoitiin kampanjan ensimmäisessä vaiheessa syyskuussa. Alexandre, Kaisa ja Samira esiintyvät mainoksissa tyypillisissä keikkatöissä baarissa, kaupan kärryvastaavana sekä musiikin opettajana.

Mallina toimiminen on keikkatyö, josta saatu palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Mallikeikan 300 euron palkka on saman suuruinen kuin työttömyysturvan suojaosa.

Kampanjan viestit vastaavat asiakkaiden kysymyksiin

Kampanjan suunnittelua edeltävissä asiakashaastatteluissa ja Instagram-kyselyissä kävi ilmi, että erityisesti nuoret kaipaavat tietoa etuuden perusteista: miten soviteltua työttömyysturvaa voi saada, mikä on suojaosa ja miten palkka vaikuttaa etuuteen?

Palautteesta kävi ilmi myös, että työttömyysturvaan liittyy paljon virheellisiä käsityksiä. Kampanjassa hyödynnetään väitepareja, joilla näitä harhaluuloja kumotaan.

Nuoret pääsivät kommentoimaan kampanjan ensimmäisiä visuaalisia luonnoksia, ja niihin tehtiin muutoksia saadun palautteen perusteella.

Satunnaisten töiden tekeminen on yleistä

Jos työttömyysturvaa saava tekee osa-aikaisia tai keikkatöitä, niiden palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Vuonna 2018 ansiopäivärahan saajista 36 %:lle maksettiin soviteltua työttömyysturvaa. Kelan työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavista noin 21 % sai viime vuonna soviteltua työttömyysetuutta.

Palkan ja työttömyysturvan yhteensovittaminen muuttui helpommaksi huhtikuun alussa. 1.4.2019 lähtien palkka on vaikuttanut työttömyysetuuteen vasta siinä vaiheessa, kun se on maksettu. Aiemmin palkka huomioitiin ansainta-ajankohdan mukaan, ja palkkatietojen odottaminen viivästytti työttömyysturvan maksuja.

Lisätietoja:

Tutustu Alexandren, Kaisan ja Samiran tarinoihin (elämässä.fi)

Rekrytointi-ilmoitus: Malli markkinointikampanjaan (elämässä.fi)

Lisätietoja medialle:

Kela, markkinointipäällikkö Pauliina Venäläinen, 050 551 8634, pauliina.venalainen@kela.fi

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, tiedottaja Anni Alaja, 050 364 6475, anni.alaja@tyj.fi