Lisäpäivien ikärajan muutos vaikuttaa etuusoikeuteen vuonna 2025

Hallitus on päättänyt työttömyysturvan lisäpäivien ikärajan nostamisesta vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla. Lisäpäivät poistuisivat kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä.

Lisäpäiville voi siirtyä ansiopäivärahan enimmäisajan päättyessä, jos on täyttänyt vaaditun iän ennen enimmäisajan kulumista loppuun. Lisäksi edellytetään, että henkilö on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Ansiopäivärahaa maksetaan lisäpäiviltä vanhuuseläkeikään asti.

Lisäpäivien ikäraja on porrastettu syntymävuoden mukaan jo nykyisin. Vuosina 1957-1960 syntyneillä ikäraja on 61 vuotta. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja on tällä hetkellä 62 vuotta.

Hallitus on kertonut, että lisäpäivien ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963 syntyneistä alkaen ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan.

Alla olevaan kuvaan on koottu lisäpäivien ja vanhuuseläkkeen alimmat ikärajat. Palkki osoittaa vuodet, joiden aikana henkilö voi siirtyä lisäpäiville ja eläkkeelle. Kuvaan on lisäksi merkitty alinta lisäpäiväikää edeltävän ansiopäivärahakauden kesto.

Hallituksen päätöksen mukaiset uudet ikärajat, joista ei ole vielä säädetty laissa, on merkitty kuvaan sinisillä nuolilla.

Lisätiedot

Valtioneuvosto: Hallitus linjasi toimista yli 55-vuotiaiden työllisyyden ja työmarkkina-aseman parantamiseksi, työssä jaksamisen edistämiseksi ja muutosturvan vahvistamiseksi