Lyhennetty työssäoloehto mahdollistaa ansiopäivärahan aiempaa useammalle hakijalle

Jos olet työttömyyskassan jäsen ja ollut jäsenyysaikanasi riittävän kauan työssä, voit hakea työttömyysturvaa omasta työttömyyskassastasi. Jos et täytä ehtoa, voit hakea työttömyysturvaa Kelasta.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä voit saada työttömyysturvaa työttömyyskassasta, kun olet ollut työssä kassan jäsenyysaikanasi 13 viikkoa eli noin 3 kuukautta. Yleensä edellytetään 26 viikon eli noin 6 kuukauden työskentelyä. Työssäoloehto on lyhyempi, jos viimeinen työssäoloehtoon luettava viikko on alkanut 1.3.2020 jälkeen ja oikeus työttömyysturvaan alkaa viimeistään 5.7.2020.

Jos olet kassan jäsen ja täyttänyt jäsenyysaikanasi työssäoloehdon, hae työttömyysturvaa omasta työttömyyskassastasi.

Kela maksaa työttömyysturvaa myös ilman työhistoriaa

Jos sinulla ei ole työhistoriaa, et ole työttömyyskassan jäsen tai jos jäsenyys- ja työskentelyaikaa ei ole kertynyt riittävästi, voit hakea työttömyysturvaa Kelasta.

Kelan maksama työttömyysturva on ilman korotuksia noin 720 euroa kuukaudessa.

Ilmoittaudu aina ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin riippumatta siitä, haetko ansiopäivärahaa työttömyyskassasta vai työttömyysturvaa Kelasta.

Tiedote on julkaistu 27.4. myös Kelan verkkosivuilla (kela.fi).

Lisätietoja asiakkaalle

Inforgraafi: Mistä haen työttömyysturvaa?