Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa sulautuu KOKO-kassaan

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa (MMA-kassa) sulautuu Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon vuoden 2021 alusta.

KOKO-kassaan kuuluu 200 000 ja MMA-kassaan 15 000 palkansaajaa. 14 liittoa vakuuttaa jäsenensä KOKOssa.

KOKO-kassan jäsenet ovat korkeasti koulutettuja ylempiä toimihenkilöitä tai vastaavassa asemassa olevia palkansaajia. MMA-kassan jäsenet toimivat myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Heidän taustansa ja työehtonsa ovat hyvin samankaltaisia kuin KOKO-kassan jäsenillä. Kassoilla on käytössään samat asiointijärjestelmät.

Sulautuminen ei edellytä MMA-kassan jäseniltä mitään toimenpiteitä eikä heidän kerryttämäänsä työttömyysturvaan tai ansiopäivärahamaksatukseen tule muutoksia. Sulautumisella ei ole vaikutuksia myöskään KOKOn nykyisiin jäseniin. KOKO-kassa palvelee MMA-kassan jäseniä 1.1.2021 alkaen.

Sulautumispäätös vahvistettiin MMA-kassan edustajiston ylimääräisessä kokouksessa 9. marraskuuta ja KOKO-kassan ylimääräisessä kassankokouksessa 11. marraskuuta 2019.

Lisätietoa

KOKOn tiedote 11.11.2019: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa sulautuu KOKO-kassaan