Näin tulorekisteri vaikuttaa ansiopäivärahan hakemiseen

Kuvalähde: tulorekisteri

Työttömyyskassat alkavat saada palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020. Tulorekisterin myötä ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitse jatkossa liittää niin paljon tietoja.

Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista vuoden 2019 alusta alkaen. Työttömyyskassat alkavat saada nämä palkkatiedot käyttöönsä vuodenvaihteesta lähtien.

Tulorekisterin myötä työttömyyskassat noutavat työttömyysturvaa hakevan jäsenen palkkatiedot ensisijaisesti tulorekisteristä. Tämä tarkoittaa, että työnantajan ei useimmin enää tarvitse täyttää erillistä palkkatodistusta henkilön jäädessä työttömäksi. Palkkatietoja käytetään työttömyyskassassa ansiopäivärahan määrän laskemiseen ja päivärahaoikeuden tutkimiseen.

Erillisiä palkka- tai työsuhdetietoja pyydetään jatkossakin silloin, kun tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, ja silloin, kun tulorekisterin tiedot eivät henkilön tilanteessa riitä päivärahahakemuksen käsittelyyn.

Työnantajan tapa käyttää tulorekisteriä vaikuttaa liitteiden tarpeeseen

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Käyttöönottovaiheessa palkkatodistus voi nopeuttaa käsittelyä

Työttömyyskassat saavat tulorekisterin tiedot käyttöönsä heti vuodenvaihteessa, mutta tietojen hakemiseen ei voida käyttää automaattista rajapintaa heti käyttöönoton jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tietosuojasäännökset estävät rajapinnan kautta haettavien tietojen testauksen ennen vuodenvaihdetta.

Jos olet saanut työnantajaltasi palkkatodistuksen, liitä se ansiopäivärahahakemukseen vielä vuoden alussa. Tämä auttaa siinä, että päivärahahakemusten käsittelyyn ei tule käyttöönoton yhteydessä viivettä.

Lomakkeet uudistetaan alkuvuodesta

Tulorekisterin käyttöönotto vaikuttaa työttömyyskassojen hakemuslomakkeisiin. Uudet lomakkeet julkaistaan alkuvuoden aikana.

Liitteet

Ohje työnantajalle: Työttömyyskassan tarvitsemat tiedot tulorekisteristä