Omavastuuaikaa ja yrittäjän työmarkkinatukea koskevat parannukset työttömyysturvaan on hyväksytty

Eduskunta on päättänyt väliaikaisista muutoksista työttömyysturvalakiin. Muutosten myötä työttömyysturvaa maksetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Lisäksi Kela voi maksaa yrittäjille työmarkkinatukea yritystoiminnan ajalta.

Lakimuutokset vaikuttavat etuusoikeuteen ajalla 1.1.-28.2.2022.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Tavallisesti työttömyyden alussa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa. Jos henkilö on osittain työssä, omavastuuaika kertyy työttömyys- tai lomautuspäiviltä.

Omavastuuaikaa koskevaa muutosta sovelletaan silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1.-28.2.2022.

On hyvä huomata, että muutos ei koske tilanteita, joissa omavastuuaika on alkanut jo joulukuussa tai aiemmin, vaikka osa omavastuuajasta ajoittuu tammi- tai helmikuulle. Vastaavasti omavastuuajalta voidaan maksaa työttömyysturva myös maalikuussa tai tämän jälkeen, kunhan ensimmäinen omavastuupäivä on ollut helmikuun aikana.

Yrittäjien työmarkkinatuki

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 104 euroa kuukaudessa.

Etuus voidaan maksaa jälkikäteen

Jos henkilön työttömyys on alkanut 1.1.2022, on mahdollista, että hän on jo saanut ensimmäisen päätöksen ansiopäivärahasta. Ensimmäisen päätöksen yhteydessä ei ole tällöin voitu maksaa etuutta omavastuuajalta, sillä lakimuutoksen käsittely on ollut kesken. Puuttuva maksu omavastuuajalta maksetaan, kun lakimuutos on vahvistettu. Työttömyyskassat huolehtivat takautuvasta maksusta automaattisesti ilman erillistä pyyntöä.

Lisätiedot

Omavastuuaikaa koskeva muutos: Hallituksen esitys 240/2022

Yrittäjien työmarkkinatukea koskeva muutos: Hallituksen esitys 239/2022