Päivitetty koonti väliaikaisista lakimuutoksista

Työttömyysturvaan on tehty useita väliaikaisia lakimuutoksia. Viimeisimmät muutokset koskivat 500 euron suojaosaa,  liikkuvuusavustuksen ehtoja, lomautettujen opintoja sekä yrittäjien työmarkkinatukea.

Tiedotteen päivittäminen on päättynyt.

500 euron suojaosaa, liikkuvuusavustuksen ehtoja ja yrittäjien työmarkkinatukea koskevien muutosten voimassaolo päättyi 30.11.2021.

Lomautettujen opintoja koskeva väliaikainen muutos on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Viimeiset väliaikaiset muutokset

Muutos Voimassa/koskee
Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa.

Tavallisesti suojaosa on 300 euroa.

Koskee 1.6.2020-30.11.2021 alkavia hakujaksoja.
Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella.

Tavallisesti edellytys on kolme tuntia.

Koskee 12.6.2020-30.11.2021 alkavia työsuhteita.
Lomautetun opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita TE-toimistossa.

Tavallisesti sivu- ja päätoimisuus tutkitaan ja päätoimiset opinnot estävät työttömyysturvan saamisen.

Voimassa 16.3.2020-31.12.2021.
Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi.

Tavallisesti päätoimisen yritystoiminnan ajalta ei voi saada työttömyysturvaa.

Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.2020-30.11.2021.

Aiemmin päättyneet väliaikaiset muutokset

Muutos Voimassa/koskee
Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.
Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. * Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joille maksetaan ansiopäivärahaa viimeistään 31.12.2020 alkaen. **
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu (missään tilanteessa). Enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7.-31.12.2020.
Lomautetun yritystoimintaa ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin. Voimassa 16.3.2020-31.1.2021.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
  • Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
  • Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.
Voimassa 16.3.-31.12.2020
Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti, vaikka henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa. Voimassa 16.3.-31.1.2021
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Voimassa 1.8.-31.12.2020.

* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.

** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.

Lakimuutoksiin liittyvää materiaalia

Hallituksen esitys 27/2020

Hallituksen esitys 38/2020

Hallituksen esitys 58/2020

Hallituksen esitys 61/2020

Hallituksen esitys 78/2020

Hallituksen esitys 93/2020

Hallituksen esitys 94/2020

Hallituksen esitys 163/2020

Hallituksen esitys 229/2020

Hallituksen esitys 231/2020

Hallituksen esitys 11/2021

Hallituksen esitys 14/2021

Hallituksen esitys 72/2021

Hallituksen esitys 86/2021

Hallituksen esitys 119/2021

Hallituksen esitys 120/2021