Puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksuaan

Suomessa on ensi vuonna 18 työttömyyskassaa. Jäsenmaksu laskee näistä yhdeksässä. 3000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan työttömyyskassan jäsenmaksu laskee keskimäärin 13 %.

3000 euroa ansaitsevan palkansaajan kohdalla suurimman jäsenmaksualennuksen saavat Työttömyyskassa Finkan jäsenet. Työttömyyskassa Finka muodostaa vuoden alussa Teollisuuden työttömyyskassan ja Rakennusalan työttömyyskassan kanssa Avoimen työttömyyskassan. 3000 euroa ansaitseva Työttömyyskassa Finkan jäsen maksoi tänä vuonna jäsenmaksua 198 euroa. Ensi vuonna maksun suuruus uudessa kassassa on yli puolta pienempi, 96 euroa.

Myös Suomen Elintarviketyöläisten kassa laskee jäsenmaksuaan huomattavasti. 3000 euroa ansaitsevan jäsenen maksu oli tänä vuonna 180 euroa. Ensi vuonna maksun suuruus tippuu 108 euroon.

Yhteensä yhdeksän työttömyyskassaa laskee ja kaksi nostaa jäsenmaksuaan. Muilla jäsenmaksu säilyy ennallaan tai muuttuu kassojen yhdistymisen vuoksi siten, että vaikutus riippuu aiemmasta kassasta.

Jäsenmaksujen lasku johtuu suurelta osin parantuneesta työllisyystilanteesta. Kassojen etuusmaksatus on yhä koronaepidemiaa edeltävää vuotta korkeammalla tasolla, mutta tilanne on kohentunut nopeasti. Lokakuussa ansiopäivärahakulut olivat enää 17 % korkeammat, kuin vuonna 2019.

Paranevan työllisyystilanteen lisäksi edellytykset jäsenmaksujen laskulle luo kriisiä ennen koottu puskurivarallisuus. Vuoden 2020 lopussa työttömyyskassojen tasoitusrahastoissa oli yhteensä noin kolmen vuoden menoja vastaava määrä. Säästöjä voidaan hyödyntää nyt vakaiden ja jopa laskevien jäsenmaksujen kautta.

Myös fuusiot lisäävät kassojen tehokuutta ja synnyttävät mahdollisuuden jäsenmaksujen laskulle. Kassojen määrä on laskenut selvästi viime vuosien aikana. Vuoden 2022 alussa kassojen määrä laskee fuusioiden johdosta 21 kassasta 18 kassaan.

Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja. Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.

Jäsenmaksut 2022

Työttömyyskassa Peruste kk-palkka 2000 € / jäsenmaksu vuodessa kk-palkka 3000 € / jäsenmaksu vuodessa kk-palkka 4000 € / jäsenmaksu vuodessa Muutos 3000 € kk-palkalla
Avoin tk (ent. Teollisuuden tk, Tk Finka ja Rakennusalan tk) vuosi-/
kk-maksu
96  € 96  € 96  € – 19 %, – 52 % tai – 49 %
Erityisalojen Toimihenkilöiden tk ETTK vuosi-/
kk-maksu
132  € 132  € 132  € + 4 %
Erityiskoulutettujen tk ERKO vuosi-/
kk-maksu
75  € 75  € 75  €
Julkisten ja hyvinvointialojen tk 0,30 % 72 € 108 € 144 € – 9 %
Korkeasti koulutettujen tk KOKO vuosi-/
kk-maksu
63  € 63  € 63  € – 5 %
Kuljetusalan tk vuosi-/
kk-maksu
132 € 198 € 264 € – 4 %
Lakimiesten ja lääkärien tk (ent. Lääkärien tk ja Lakimiesten tk) vuosi-/
kk-maksu
30 € 30 € 30 € + 43 % tai
– 49 %
Opettajien tk vuosi-/
kk-maksu
60 € 60 € 60 € + 11 %
Palvelualojen tk vuosi-/
kk-maksu
120 € 120 € 120 € – 9 %
Paperityöväen tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Suomen Elintarviketyöläisten tk 0,30 % 72 € 108 € 144 € – 40 %
Super tk vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 €
Sähköalojen tk 0,30 % 72 € 108 € 144 €
Terveydenhuoltoalan tk vuosi-/
kk-maksu
42 € 42 € 42 €
Tk Aaria vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 €
Tk Pro vuosi-/
kk-maksu
84 € 84 € 84 € – 7 %
Yleinen tk YTK vuosi-/
kk-maksu
115 € 115 € 115 € – 3 %
Keskiarvo 83 € 95 € 107 € – 13 %
         
Yrittäjäkassat vuosiansio 20 000 € vuosiansio 35 000 € vuosiansio 50 000 € Muutos
35 000 € vuosiansiolla
Yrittäjäkassa 2,1 % 5 800 € ylittävästä vuosiansiosta 298 € 613 € 928 € – 9 %

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990