Sähköalojen Työttömyyskassa sulautuu Työttömyyskassa Aariaan 1.1.2023

Työttömyyskassojen ylimmät päättävät elimet ovat kokouksissaan 13.5.2022 ja 25.5.2022 hyväksyneet työttömyyskassojen sulautumisen.

Sulautuminen edellyttää vielä Finanssivalvonnan hyväksymistä eli sulautumislupaa ja työttömyyskassan rekisteröintiä. Sulautuminen ei edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä.

Sulautumisen myötä Työttömyyskassa Aarian jäsenmäärä kasvaa noin 17 000 jäsenellä. Lisäksi henkilöstöresurssien määrä lisääntyy. Sulautumisesta on odotettavissa kassan talouteen, hallintoon ja palvelujen tuottamiseen kohdistuvia etuja, kun edellytykset vastata kassoja koskevien velvoitteiden lisääntymiseen vahvistuvat.

Työttömyyskassa Aarian keskeisiä tavoitteita 2020-luvulla ovat hallittu kasvu ja palveluiden kehittäminen. Sulautuminen tukee omalta osaltaan näiden tavoitteiden toteutumista. Työttömyyskassa Aariassa on sulautumisen jälkeen noin 115 000 jäsentä.

Lue lisää: Sähköalojen työttömyyskassa sulautuu Työttömyyskassa Aariaan 1.1.2023