Työttömyyskassojen etuuskulut olivat viime vuonna matalimmalla tasolla vuoden 2008 jälkeen

Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna 1,9 miljardia euroa etuuksina. Etuuskulut laskivat 18 % edellisvuodesta. Kolmen vuoden aikana etuuskulut ovat laskeneet yli miljardin.

Työttömyyden vähentymisen ohella lakimuutokset ja osittaisen työllistymisen kasvu vaikuttavat ansiopäivärahamenojen laskuun

Etuuskulujen lasku johtuu valtaosin työttömyyden vähentymisestä ja sekä ansiopäivärahan saajien että maksettujen ansiopäivärahapäivien määrä on laskenut. Lasku on kuitenkin suurin etuuskulujen kohdalla ja päiväkohtainen etuusmeno laski viime vuonna melkein kaksi euroa. Päiväkohtainen etuuskulu on laskenut 9 % vuoden 2014 jälkeen.

Osa muutoksesta johtuu todennäköisesti työttömyysturvan leikkauksista, joita on tehty muun muassa vuosina 2015 ja 2017. Viime vuonna myös aktiivimalli on leikannut etuuksia. Osa etuuskulun laskusta johtuu lisäksi osittaisen työllistymisen lisääntymisestä. Esimerkiksi osa-aikatyön ajalle maksettu etuus on täyttä etuutta pienempi, mikä näkyy tilastoissa päiväkohtaisten etuuskulujen laskuna.

Peruspäivärahan ylittävä osa etuudesta rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla ja jäsenmaksuilla

Valtio rahoittaa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta työttömyyskassojen etuuksista peruspäivärahaa vastaavan määrän. Työttömyyskassa rahoittaa 5,5 % etuuksista. Työllisyysrahasto rahoittaa loppuosan etuuksista palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla. Valtion etuuskulut olivat viime vuonna noin 760 miljoonaa euroa, Työllisyysrahaston noin 1 055 miljoonaa euroa ja työttömyyskassojen noin 110 miljoonaa euroa.

Hallintokulut maksetaan pääosin jäsenmaksuilla

Työttömyyskassojen hallintokulut olivat vuonna 2018 noin 86 miljoonaa euroa. Hallintokulujen määrä pysyi viime vuonna ennallaan. Valtio rahoitti hallintokuluja 7 miljoonalla, Työllisyysrahasto 10 miljoonalla ja työttömyyskassat 69 miljoonalla.

Kassojen vakavaraisuus hyvällä tasolla

Työttömyyskassalla tulee olla tasoitusrahasto, joka turvaa kassan rahoituksen ja maksuvalmiuden. Finanssivalvonta vahvistaa tasoitusrahaston vähimmäis- ja enimmäismäärät. Kun vuoden 2018 tulos on otettu huomioon, kassojen tasoitusrahastoissa oli yhteensä 457 miljoonaa euroa. Tasoitusrahastojen riittävyyttä arvioidaan suhteessa kassan omalla vastuulla oleviin etuus- ja hallintokuluihin. Tasoitusrahastojen keskiarvo oli 251 %, mikä vastaa työttömyyskassojen omalla vastuulla olevien etuus- ja hallintokulujen 2,5 vuoden määrää.

 

Etuuden saajat ja etuuskulut Muutos 15-16 2016 Muutos 16-17 2017 Muutos 17-18 2018
Etuuden saajat -3 % 351 075 hlö -12 % 309 298 hlö -13 % 268 254 hlö
Ansiopäivärahan saajat -3 % 337 050 hlö -11 % 299 867 hlö -13 % 261 891 hlö
Etuuspäivät yhteensä -4 % 43 milj. pv -13 % 37 milj. pv -16 % 31 milj. pv
Etuuskulut yhteensä -6 % 2 805 milj. € -16 % 2 366 milj. € -18 % 1 931 milj. €