Työmarkkinajärjestöt ehdottavat pikaisia muutoksia työttömyysturvaan

Työttömyysuhan alla olevan kannalta merkittävimmät muutokset koskisivat työssäoloedellytystä, enimmäisaikaa ja omavastuuaikaa.

Muutokset olisivat voimassa tämän vuoden loppuun asti. Työttömyysturvaa koskevat muutokset otettaisiin käyttöön takautuvasti 16.3.2020 alkaen.

Huomaathan, että työmarkkinajärjestöjen ehdotuksia lakimuutoksista ei ole vielä vahvistettu. Muutosten toteutumisesta ja tarkasta sisällöstä tiedotetaan myöhemmin.

Työttömyysturvaa koskevat muutokset

  • Työttömyyden alussa etuuden maksaminen alkaisi ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa.
  • Työttömyysturvan enimmäismaksuaika ei kuluisi lainkaan lomautusten aikana.
  • Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan työssäoloedellytys olisi 13 viikkoa silloin, kun työsuhde alkaa ja päättyy vuoden 2020 aikana (nykyisin 26 viikkoa eli noin 6 kk).
  • Lomautettujen ei tarvitsisi ilmoittautua TE-toimistoon henkilökohtaisesti silloin, kun työnantaja lomauttaa vähintään 10 henkilöä. Näissä tapauksissa työnantaja ilmoittaisi lomautuksista TE-toimistoon.
  • Työmarkkinajärjestöjen esittämien muutosten lisäksi valmistellaan muutosta, jonka myötä  työttömyysturvan saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Lomautuksia helpotettaisiin

  • Lomautusilmoitus tulisi antaa työntekijälle 5 päivää ennen lomautusta (nykyisin 14 päivää).
  • Myös määräaikaisen työntekijän voisi lomauttaa (nykyisin vain silloin, kun määräaikainen työntekijä toimii vakituisen työntekijän sijaisena).

Muut muutokset

Työmarkkinajärjestöt esittävät muutoksia myös muun muassa työnantajan sosiaaliturvamaksuihin, YT-menettelyyn, irtisanomis- ja takaisinottoehtoihin sekä työttömyysturvan rahoitukseen.

Katso tästä täysi lista työmarkkinajärjestöjen esittämistä muutoksista.