Työnantaja: Vapaaehtoisten tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on nyt entistäkin tärkeämpää

Kuvalähde: tulorekisteri

Työttömyyskassojen hakemusmäärän odotetaan moninkertaistuvan lähiviikkoina. Jotta hakemusten käsittely ei viivästy tarpeettomasti, on tärkeää, että kassalla on käytössään päivärahan hakijan palkkatiedot.

Palkkatietoja käytetään ansiopäivärahan määrän laskemiseen ja päivärahaoikeuden tutkimiseen. Palkkatiedot tarvitaan yleensä työttömyyttä tai lomautusta edeltävien 26 kalenteriviikon ajalta. Tämä tarkoittaa noin kuutta kuukautta.

Tulorekisteristä löydyttävä vapaaehtoiset tiedot

Työnantajat ilmoittavat nykyisin palkat tulorekisteriin. Työnantaja voi kuitenkin ilmoittaa tulorekisteriin joko suppeat tai laajat palkkatiedot. Tämän lisäksi työnantaja voi viedä tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja, jotka koskevat esimerkiksi työaikaa, ansainta-aikoja tai poissaoloja.

Työttömyyskassat saavat tulorekisterin tiedot käyttöönsä, mutta suppeat tiedot eivät riitä työttömyysturva-asian käsittelyyn. Työttömyyskassa voi ratkaista työttömyysturva-asian tulorekisterin tietojen perusteella vain, jos rekisteriin on ilmoitettu laajat ja vapaaehtoiset tiedot. Jos tietoja ei löydy tulorekisteristä, työttömyyskassa pyytää erillisen selvityksen puuttuvista tiedoista.

Palkkatiedot voi ilmoittaa myös palkkatodistuksella

Jos työnantaja ei ole ilmoittanut tulorekisteriin laajoja ja vapaaehtoisia tietoja, lomautetulle työntekijälle tulisi antaa palkkatodistus. Jotta työttömyysturva-asian käsittely ei viivästy, palkkatodistus olisi hyvä antaa mahdollisimman pian niin, että työntekijä voi liittää todistuksen päivärahahakemukseensa. Näin päivärahahakemuksen käsittely ei viivästy palkkatietojen puuttumisen vuoksi.

Liitteet

Ohje työnantajalle: Työttömyyskassan tarvitsemat tiedot tulorekisteristä

Palkkatodistus