Työssäoloehdon uudistaminen ei toteudu tällä hallituskaudella

Hallitus ei vie eduskunnan käsiteltäväksi palkansaajan työssäoloehdon euroistamista koskevaa muutosesitystä tällä hallituskaudella. Euroistamisen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 aikana.

Työssäoloehdon euroistamisen tarkoituksena oli muuttaa päivärahaoikeuden peruste työttömyyttä edeltävistä työviikoista ansaittuun palkkaan.

Valtioneuvoston tiedote