Työttömyyskassan jäsenyys kannattaa – myös nuorena

Työttömyyskassaan voi liittyä jo 18-vuotiaana ja kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan esimerkiksi kesätöiden aikana. Työttömyyskassan jäsenyydestä on hyötyä, jos jää opiskelupaikkaa vaille tai ei löydä työtä heti valmistumisen jälkeen.

Työttömyyskassan jäsenille maksetaan työttömyyden aikana ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahan määrä lasketaan palkan perusteella ja se on yleensä muuta työttömyysturvaa suurempi.

Työttömyysturvaa ei voi saada silloin, kun opiskelee lukiossa, ammattikoulussa tai korkeakoulussa tutkintoa varten. Työttömyyskassaan kannattaa kuitenkin liittyä jo opintojen aikana. Näin voi kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan ennen valmistumista ja saada ansiopäivärahaa, jos ei työllisty heti valmistumisen jälkeen. Ansiopäivärahaoikeus voi kertyä esimerkiksi kahden kesän aikaisilla kesätöillä.

Jos ei kuulu työttömyyskassaan, saa työttömyysturvan Kelasta. Kelan maksama työttömyysturva on kaikille samansuuruinen. Vuonna 2023 Kelan työttömyysturva on noin 800 euroa kuukaudessa.

Työttömyyttä edeltänyt
palkka / kk
1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 €
Ansiopäiväraha
(v. 2023) / kk
1 085 € 1 300 € 1 516 € 1 731 €
Kelan maksama työttömyysturva
(v. 2023) / kk
800 € 800 € 800 € 800 €
Hyöty kassan jäsenyydestä
työtöntä kuukautta kohden
285 € 500 € 716 € 931 €

Suomessa on 16 työttömyyskassaa. Osa kassoista on alakohtaisia, eli kassaan liittyminen edellyttää työskentelyä tietyllä alalla. Osa puolestaan edellyttää tiettyä koulutusta. Lisäksi on myös sellaisia kassoja, joihin kuka vain voi liittyä. Kaikki kassat maksavat jäsenilleen työttömyysturvan saman suuruisena ja samoilla edellytyksillä. Työttömyyskassojen jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruus on keskimäärin 90 euroa vuodessa.

Voita liput Weekend-festivaaleille

TYJ:n some-kampanja välittää tietoa työttömyyskassan jäsenyydestä nuorille TikTokissa ja Instagramissa. Kampanjassa kerrotaan, mitä hyötyä työttömyyskassan jäsenyydestä on ja milloin kassan jäseneksi voi liittyä.

Kampanjan teema on ”Ainahan sitä on vähän kaikenlaista”. Teema liittyy siihen, miten kaukaiselta työttömyyskassan jäsenyys voi nuoresta tuntua.  Myös kiinnittyminen työelämään voi olla vielä satunnaista. Työttömyyskassan jäsenyys ja työttömyysvakuutuksen kerryttäminen eivät kuitenkaan edellytä vakituista tai kokoaikaista työsuhdetta. Työttömyyskassan jäsenyyden hankkiminen on usein kannattavaa jo ensimmäisten työsuhteiden kohdalla.

Kampanjan osana järjestetään arvonta, jossa voi voittaa liput Weekend-festivaalille. Arvontaan voi osallistua kampanjasivulla:  tyj.fi/vahankaikenlaista

https://youtu.be/PBe0CNuEiVg?list=TLGGxR0FUlIj0IUyNjA1MjAyMw

Faktalaatikko: Miksi kassaan kannattaa liittyä jo nuorena?

  • Voit kerryttää oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan jo ennen valmistumista. Opiskelijana työssäolo- ja jäsenyysaikaa voi kerryttää jopa yhdeksän vuoden ajan.
  • Jos jäät työttömäksi valmistumisen jälkeen tai jäät vaille opiskelupaikkaa, voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jonka määrä lasketaan palkkasi perusteella.
  • Kassan jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa, voit siis ansaita jäsenmaksun verran verottomasti.

Lue lisää

Kampanjasivu: Ainahan sitä on vähän kaikenlaista, mutta työttömyyskassaan liittyminen kannattaa