Työttömyyskassat tekivät viime vuonna noin 1,1 miljoonaa ansiopäivärahapäätöstä

Täyttä etuutta koskevien päätösten määrä nousi 40 %. Nousu johtuu suurelta osin aktiivimallista, sillä työttömyys laski viime vuonna. Aktiivimallin vuoksi työttömyyskassan on tehtävä ansiopäivärahasta erillinen päätös entistä useammin.

Ansiopäivärahapäätös tehtiin keskimäärin vajaassa kahdessa viikossa. Puolet päätöksistä tehtiin alle viikossa.

Osittaisen työllistymisen ajalta tehtävien päätösten määrä nousi 6 %. Tämä muutos johtuu osittaisen työnteon kasvusta, joka on jatkunut jo vuodesta 2012. Useampi kuin joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli viime vuonna osa-aika- tai keikkatyössä tai sivutoimisena yrittäjänä.

Työttömyyskassojen tehtävä on maksaa jäsenilleen ansiopäiväraha työttömyyden aikana. Suomessa on 24 palkansaajien työttömyyskassaa ja kaksi työttömyyskassaa yrittäjille.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi