Työttömyyskassoja on ensi vuonna 18

Vuoden 2022 alussa tulee voimaan kolme kassafuusiota, minkä johdosta työttömyyskassojen määrä laskee 21 kassasta 18 kassaan.

Rakennusalan työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka fuusioituvat vuodenvaihteessa Teollisuuden työttömyyskassaan. Uuden kassan nimeksi tulee Avoin työttömyyskassa. Myös Lakimiesten työttömyyskassa fuusioituu Lääkäreiden työttömyyskassaan muodostaen Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassan.

Työttömyyskassojen määrä on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana tasaisesti. Vielä 90-luvulla työttömyyskassoja oli yli kolminkertainen määrä. Yhdistymisten avulla voidaan parantaa jäsenten saamaa palvelua sekä tehostaa kassan toimintaa.

Fuusiot eivät edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä. Jäsenten kerryttämään työttömyysturvaan tai ansiopäivärahan maksatukseen ei tule sulautumisten vuoksi muutoksia.