Työttömyyskassoja on ensi vuonna 21

Vuoden 2021 alussa tulee voimaan neljä kassafuusiota, minkä johdosta työttömyyskassojen määrä laskee 25 kassasta 21 kassaan.

Työttömyyskassojen määrä on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana tasaisesti. Vielä 90-luvulla työttömyyskassoja oli yli kolminkertainen määrä. Yhdistymisten avulla voidaan parantaa jäsenten saamaa palvelua sekä tehostaa kassan toimintaa.

Ensi vuoden alussa tulevat voimaan seuraavat kassafuusiot:

Fuusiot eivät edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä. Jäsenten kerryttämään työttömyysturvaan tai ansiopäivärahan maksatukseen ei tule sulautumisten vuoksi muutoksia. Fuusioituvien kassojen e-asioinnissa voi kuitenkin olla lyhyt käyttökatko vuodenvaihteessa.