Työttömyyskassojen jäsenmaksut on vahvistettu ensi vuodelle

Työttömyyskassojen keskimääräinen jäsenmaksu laskee ensi vuonna. Palkansaajien jäsenmaksu on laskenut selvästi viime vuosien aikana. Keskituloisen palkansaajan kohdalla jäsenmaksu on lähes puolittunut seitsemässä vuodessa.

Työttömyyskassojen keskimääräinen jäsenmaksu on ensi vuonna 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan kohdalla 79 euroa vuodessa. Tämä on 6 % vähemmän kuin tänä vuonna. Jäsenmaksu on laskenut useampana vuonna ja vuoden 2017 jälkeen laskua on kertynyt yhteensä 45 %.

Jäsenmaksujen lasku liittyy työttömyyskassojen etuuskulujen vähenemiseen. Etuuskulut ovat laskeneet koronaepidemian jälkeen jo kahden vuoden ajan. Tänä syksynä kulut kääntyivät nousuun, mutta monessa kassassa jäsenten työllisyystilanne on edelleen verrattain hyvä. Lisäksi ensi vuonna etuuskuluihin vaikuttavat suunnitellut työttömyysturvan leikkaukset. ”Hallitus on toteuttamassa useita lakimuutoksia, jotka vaikuttavat työttömyysturvan määrään ja työttömyysturvaoikeuteen. Näillä on vaikutuksia myös kassojen kuluihin. Esimerkiksi työssäoloehdon pidentäminen siirtää etuudensaajia työttömyyskassoista Kelaan. Lisäksi ansiosidonnaisen porrastus ja lapsikorotuksen sekä suojaosan poisto leikkaavat etuuden määrää”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Myös fuusiot lisäävät edellytyksiä jäsenmaksujen laskulle. Kassojen määrä on laskenut selvästi viime vuosien aikana. Vuoden 2024 alussa kassojen määrä laskee fuusioiden johdosta 16 kassasta 14 kassaan.

Ensi vuonna jäsenmaksuaan laskevat Opetus ja tiede -työttömyyskassa, Työttömyyskassa Aaria, Työttömyyskassa Pro ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO. Lisäksi kahden kassan jäsenmaksut laskevat fuusion johdosta. Jäsenmaksuaan nostavat Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassa sekä Yleinen työttömyyskassa YTK. Muiden palkansaajien työttömyyskassojen jäsenmaksu säilyy ennallaan.

Palkansaajakassojen lisäksi Suomessa on yksi työttömyyskassa yrittäjille. Yrittäjien työttömyyskassan jäsenmaksu on suurempi, kuin palkansaajakassojen, sillä jäsenmaksulla rahoitetaan koko ansiopäivärahan tuloihin perustuva osa. Yrittäjän Työttömyyskassan jäsenmaksu laskee, vaikka jäsenmaksuprosentti säilyy ennallaan. Tämä johtuu siitä, että jäsenmaksun tuloraja nousee. Tänä vuonna yrittäjäkassan jäsenet maksoivat jäsenmaksua 2,1 % tulosta, joka ylittää 5 800 euroa vuodessa. Ensi vuonna jäsenmaksu maksetaan tulosta, joka ylittää 9 600 euroa vuodessa.

Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja. Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.

Työttömyyskassa Jäsenmaksu 2024 Muutos
vuoteen 2023
Avoin työttömyyskassa A-kassa 96 €
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO 69 € – 2 %
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 72 € / 108 € / 144 € *
Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO 63 €
Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassa 42 € + 17 %
Opetus ja tiede -työttömyyskassa 54 € – 10 %
Palvelualojen työttömyyskassa 84 €
Paperityöväen Työttömyyskassa 72 € / 108 € / 144 €*
Super työttömyyskassa 84 €
Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 42 €
Työttömyyskassa Aaria 78 € – 7 %
Työttömyyskassa Pro 90 € – 6 %
Yleinen Työttömyyskassa YTK 105 € + 6 %
Yrittäjän Työttömyyskassa 302 € / 554 € / 806 € * – 13 %

* Jäsenmaksu on prosenttiperusteinen. Taulukon jäsenmaksu on laskettu 2 000, 3 000 ja 4 000 euron kuukausitulon mukaan.

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990