Työttömyyskassojen määrä laskee 16 kassaan 2023

Vuoden 2023 alussa kaksi kassaa fuusioituu toiseen kassaan. Työttömyyskassojen määrä laskee 18 kassasta 16 kassaan.

Kuljetusalan työttömyyskassa sulautuu vuodenvaihteessa Avoimeen työttömyyskassaan ja Sähköalojen työttömyyskassa Työttömyyskassa Aariaan. Lisäksi Opettajien työttömyyskassan nimi muuttuu Opetus ja tiede-työttömyyskassaksi.

Yhdistymisten avulla voidaan parantaa jäsenten saamaa palvelua sekä tehostaa kassan toimintaa ja taloutta. Fuusiot eivät edellytä kassojen jäseniltä mitään toimenpiteitä. Jäsenten kerryttämään työttömyysturvaan tai ansiopäivärahan maksatukseen ei tule sulautumisten vuoksi muutoksia.