Työttömyysturvan korotusosasta aiotaan luopua ensi vuoden alusta lukien

Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna silloin, kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Hallitus päätti kehysriihen yhteydessä, että korotuksesta luovutaan 1.1.2025.

Viime vuonna ansiopäiväraha maksettiin korotettuna 29 000 henkilölle. Muutoksen vaikutus ansiopäivärahaan on yleensä 60-210 euroa kuukaudessa.

Voimaantulon yksityiskohdista kerrotaan, kun lisää tietoa muutoksesta on saatavilla.

 Kuukausipalkka ennen työttömyyttä Muutoksen vaikutus palvelun ajalta
        1 000 €           – 48 €
        1 500 €         –  64 €
        2 000 €         – 113 €
        2 500 €          – 160 €
        3 000 €          – 209 €
        3 500 €          – 257 €
        4 000 €          – 289 €
        4 500 €          – 313 €
        5 000 €          – 337 €

Lisätietoa

Valtioneuvosto: Kehysriihi 2024

Hallituksen päätöksen uusista menosopeutuksista