Valtion kulut työttömyyskassojen maksamista etuuksista laskivat hieman viime vuonna

Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 2 % edellisvuotta enemmän. Valtion etuuskulut olivat kuitenkin viime vuonna edellisvuotta pienemmät. Ero johtuu lomautusten kasvaneesta määrästä.

Valtio rahoittaa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta työttömyyskassojen etuuksista peruspäivärahaa vastaavan määrän. Työttömyyskassa rahoittaa 5,5 % etuuksista. Työllisyysrahasto rahoittaa loppuosan etuuksista palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla. Valtion etuuskulut olivat viime vuonna noin 693 miljoonaa euroa ja työttömyyskassojen noin 106 miljoonaa euroa. Työllisyysrahaston etuuskulut olivat  noin 1 089 miljoonaa euroa.

Valtion etuuskulut työttömyyskassojen maksamista etuuksista laskivat viime vuonna 2 % suhteessa edellisvuoteen. Työttömyyskassojen etuuskulut kasvoivat 1 % ja Työllisyysrahaston 6 %.

Kulujen erisuuntainen kehitys johtuu lomautusten kasvaneesta määrästä.  Valtio ei osallistu lomautuksen aikaisen ansiopäivärahan rahoitukseen yleensä lainkaan. Työllisyysrahaston osuus näistä menoista on 94,5 %. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuonna 40 % edellisvuoteen nähden.

Hallintokulut maksetaan pääosin jäsenmaksuilla

Työttömyyskassojen hallintokulut olivat vuonna 2023 noin 103 miljoonaa euroa. Hallintokulujen rahoitusosuudet määräytyvät työttömyyskassan jäsenmäärän, etuusmenojen ja palkansaajakassoilla päätösten lukumäärän mukaan.

Valtio rahoitti hallintokuluja 7 miljoonalla, työttömyyskassat 86 miljoonalla ja Työllisyysrahasto 9 miljoonalla. Valtion hallintokulut nousivat viime vuonna 3 % edellisvuodesta ja Työllisyysrahaston 2 %. Työttömyyskassojen hallintokulut nousivat 5 %.

Kassojen puskurirahastot ovat hyvällä tasolla

Työttömyyskassan tasoitusrahasto turvaa kassan rahoituksen ja maksuvalmiuden. Tasoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo laski viime vuonna 2 % alijäämäisen tuloksen johdosta. Rahastojen arvo suhteessa menoihin on kuitenkin hyvällä tasolla.

Kun vuoden 2023 tulos on otettu huomioon, työttömyyskassojen tasoitusrahastoissa oli yhteensä 473 miljoonaa euroa. Tasoitusrahastojen riittävyyttä arvioidaan suhteessa kassan omalla vastuulla oleviin etuus- ja hallintokuluihin. Palkansaajakassojen tasoitusrahastojen keskiarvo oli 254 %, mikä vastaa työttömyyskassojen omalla vastuulla olevien etuus- ja hallintokulujen 2,5 vuoden määrää. Yrittäjäkassan tasoitusrahasto oli 549 %.

Tasoitusrahastojen enimmäis- ja vähimmäismäärästä säädetään laissa. Yrittäjäkassalta edellytetään palkansaajakassoja suurempaa tasoitusrahastoa.

 

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990