Hallinto

Hallituksen kokoonpano
2022-2024

Hallituksen puheenjohtaja

Outi Mäki
Korkeasti koulutettujen kassa KOKO

Hallituksen varapuheenjohtaja

Ilkka Nissilä
Palvelualojen tk

Sihteeri

Aki Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Varsinaiset jäsenet

Eero T. Anttila, Erityiskoulutettujen tk Erko
Susanna Bruun, Tk Pro
Auli Hänninen, YTK Tk
Harri Isoviita, Julkisten ja hyvinvointialojen tk
Merja Jokinen, Yrittäjän tk
Irene Niskanen, Avoin tk
Markus Rantanen, Terveydenhuoltoalan tk
Matti Romakkaniemi, Super Tk
Tuija Taxell, Tk Aaria
Carola Ylenius, Lakimiesten ja Lääkärien tk
Päivi Äijälä, Paperityöväen tk

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Jenni Korkeaoja, Opetus ja tiede -tk