Hallinto

Hallituksen kokoonpano
2022-2024

Hallituksen puheenjohtaja

Outi Mäki
Korkeasti koulutettujen kassa KOKO

Hallituksen varapuheenjohtaja

Ilkka Nissilä
Palvelualojen tk

Sihteeri

Aki Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Varsinaiset jäsenet

Eero T. Anttila, Erityiskoulutettujen tk Erko
Susanna Bruun, Tk Pro
Auli Hänninen, YTK Tk
Harri Isoviita, Julkisten ja hyvinvointialojen tk
Jenni Korkeaoja, Suomen Elintarviketyöläisten tk
Irene Niskanen, Avoin tk
Markus Rantanen, Terveydenhuoltoalan tk
Matti Romakkaniemi, Super Tk
Tuija Taxell, Tk Aaria
Katriina Vierula, Opetus ja tiede -tk

Henkilökohtaiset varajäsenet

Merja Jokinen, Yrittäjän tk
toimii seuraavien henkilöiden henkilökohtaisena varajäsenenä: Anttila Eero T., Hänninen Auli, Vierula Katriina ja Ylenius Carola

Esa Kivistö, Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa
toimii seuraavien henkilöiden henkilökohtaisena varajäsenenä: Bruun Susanna, Mäki Outi, Rantanen Markus,  Romakkaniemi Matti ja Taxell Tuija