Hallinto

Hallituksen kokoonpano
2020-2022

Hallituksen puheenjohtaja

Outi Mäki
Korkeasti koulutettujen kassa KOKO

Hallituksen varapuheenjohtaja

Ilkka Nissilä
Palvelualojen tk

Sihteeri

Aki Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Eero T. Anttila
Erityiskoulutettujen tk Erko
Auli Hänninen
Yleinen tk YTK
Merja Jokinen
Yrittäjäin tk
Harri Isoviita
Julkisten ja hyvinvointialojen tk
Päivi Äijälä
Paperityöväen tk
Esa Kivistö
Erityisalojen Toimihenkilöiden tk
Jenni Korkeaoja
Suomen Elintarviketyöläisten tk
Anne Liikanen
Kuljetusalan tk
Irene Niskanen
Avoin tk
Tarja Ojala
Sähköalojen tk
Markus Rantanen
Terveydenhuoltoalan tk
Matti Romakkaniemi
Super tk
Tuija Taxell
Tk Aaria
Katriina Vierula
Opettajien tk
Carola Ylenius
Lakimiesten ja Lääkärien tk