Työttömyysturvasanasto

Pyrimme käyttämään verkkosivuillamme mahdollisimman yksinkertaista kieltä ja välttämään erityissanastoa. Jos kuitenkin tarvitset apua työttömyysturvajargonin ymmärtämiseen, tässä on muutamia keskeisiä käsitteitä.

Eri työttömyysetuudet

Oikeus ansiopäivärahaan

Etuuden määrä

”Karenssit”

 

Katso myös: Näin haet ansiopäivärahaa

Työskentely päivärahalla

Palkka