Lomakkeet

Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakemuksen liitteet suoraan omaan työttömyyskassaasi. Yhteisjärjestö ei välitä hakemusasiakirjoja kassoihin.

Kaikki Yhteisjärjestön lomakkeet toimivat parhaiten Adobe Reader -ilmaisohjelmalla.

Hakemuslomakkeet FI
LomakeKuvaus
Ansiopäivärahahakemus
Hakemuslomakkeet
343KB, päivitetty 27.6.2019

Lomakkeella haetaan ansiopäivärahaa. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.
Palkkatodistus
Hakemuslomakkeet
235KB, päivitetty 29.3.2019

Lomake liitetään ansiopäivärahahakemukseen.

Työnantaja täyttää lomakkeen.

Lomakkeen voi liittää myös vuorottelukorvaushakemukseen. Palkat täytetään tällöin vähintään 52 viikon ajalta täysiltä palkanmaksukausilta.
Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain
Hakemuslomakkeet
260KB, päivitetty 11.6.2015

Lomake liitetään ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemukseen, jos henkilön työaika vaihtelee.

Työnantaja täyttää lomakkeen.

Todistus osallistumisesta työllistymistä tukevaan toimintaan
Hakemuslomakkeet
196KB, päivitetty 27.6.2019

Lomake liitetään ansiopäivärahahakemukseen.

Työllistymistä tukevan toiminnan järjestäjä (esim. kunta tai ammattiliitto) täyttää työttömyyskassaa varten aktiivisuusedellytyksen seurantaa varten.
Ilmoitus poissaolosta
Viranomaislomakkeet
198KB, päivitetty 19.2.2015

Lomake liitetään ansiopäivärahahakemukseen.

Työllistymistä edistävän palvelun tarjoaja täyttää työttömyyskassaa varten, jos henkilö on poissa työllistymistä edistävästä palvelusta.
Myyntivoittolaskelma
Hakemuslomakkeet
327KB, päivitetty 7.1.2016

Lomake liitetään yrittäjän ansiopäivärahahakemukseen.
Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen)
Hakemuslomakkeet
298KB, päivitetty 22.12.2015

Lomakkeella haetaan vuorottelukorvausta. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.
Vuorottelusopimus
Hakemuslomakkeet
1.1MB, päivitetty 28.1.2016

Lomakkeella sovitaan vuorotteluvapaasta. Kopio työnantajan ja työntekijän tekemästä sopimuksesta lähetetään vuorottelukorvaushakemuksen liitteenä.
Liikkuvuusavustushakemus
Hakemuslomakkeet
282KB, päivitetty 20.4.2018

Lomakkeella haetaan liikkuvuusavustusta. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.
Linkki verkkolomakkeeseen: Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista

Lomakkeeseen kirjataan työsuhteen ehdot. Käytetään, jos työsuhteesta ei olla sovittu kirjallisesti.

Sivu päivitetty viimeksi 08.03.2019

Yleiset kirjanmerkit