Lomakkeet

Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakemuksen liitteet suoraan omaan työttömyyskassaasi. Yhteisjärjestö ei välitä hakemusasiakirjoja kassoihin.

Hakemuslomakkeet FI
LomakeKuvaus
Ansiopäivärahahakemus
Hakemuslomakkeet
531KB, päivitetty 23.2.2016

Lomakkeella haetaan ansiopäivärahaa. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.
Palkkatodistus
Hakemuslomakkeet
363KB, päivitetty 11.6.2015

Lomake liitetään ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemukseen. Työnantaja täyttää lomakkeen.
Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain
Hakemuslomakkeet
260KB, päivitetty 11.6.2015

Lomake liitetään ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemukseen, jos henkilön työaika vaihtelee.

Myyntivoittolaskelma
Lomakkeet
327KB, päivitetty 7.1.2016

Lomake liitetään yrittäjän ansiopäivärahahakemukseen.
Vuorottelukorvaushakemus (2015 asti)
Hakemuslomakkeet
303KB, päivitetty 7.1.2015

Lomakkeella haetaan vuorottelukorvausta. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.

Käytä tätä lomaketta, jos vuorotteluvapaastasi on sovittu viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaasi alkaa viimeistään 31.3.2016.
Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen)
Hakemuslomakkeet
298KB, päivitetty 22.12.2015

Lomakkeella haetaan vuorottelukorvausta. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.

Käytä tätä lomaketta, jos vuorotteluvapaastasi on sovittu 1.1.2016 tai sen jälkeen tai vuorotteluvapaasi alkaa 1.4.2016 tai sen jälkeen.
Vuorottelusopimus
Hakemuslomakkeet
1.1MB, päivitetty 28.1.2016

Lomakkeella sovitaan vuorotteluvapaasta. Kopio työnantajan ja työntekijän tekemästä sopimuksesta lähetetään vuorottelukorvaushakemuksen liitteenä.
Linkki verkkolomakkeeseen: Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista

Lomakkeeseen kirjataan työsuhteen ehdot. Käytetään, jos työsuhteesta ei olla sovittu kirjallisesti.

Sivu päivitetty viimeksi 27.04.2015

Yleiset kirjanmerkit