Automaattinen päätöksenteko voi mahdollistaa tasaisemmat käsittelyajat

Automaattinen päätöksenteko työttömyyskassassa tarkoittaa tiivistetysti, että etuusasiassa tehdään ratkaisu ilman ihmisen osallistumista päätöksentekoon. Ratkaisun tekee siis tietokone, eikä annettavaa päätöstä tarkista etuuskäsittelijä. Tällaiset päätökset ovat tuttuja asioidessa verottajan tai vakuutusyhtiön kanssa, joissa tapauksia on ratkaistu automaattisesti jo pidempään. Sen sijaan työttömyyskassoissa täysin automatisoituja päätöksiä ei ole annettu mahdollistavan lainsäädännön puuttuessa. Toukokuussa tuli voimaan pitkään valmisteltu lakipaketti, jossa määritellään, mitkä viranomaispäätökset voidaan tehdä automaattisesti ja mitkä edellyttävät ihmisen osallistumista. Siksi jatkossa tietokoneet voivat käsitellä myös tietynlaisia ansiopäivärahahakemuksia. 

Laki rajaa automaattisen päätöksenteon tilanteisiin, joissa päätöksentekoon ei liity tapauskohtaista harkintaa. Tietokoneet eivät siis jatkossakaan ratko itsekseen monimutkaisia ja harkintaa vaativia hakemuksia, vaan ne käsittelee edelleen asiantunteva etuuskäsittelijä. Ansiopäivärahahakemuksien käsittelyn yhteydessä annetaan vuosittain valtava määrä päätöksiä. Viime vuonna kassat antoivat yhteensä lähes miljoona päätöstä. Osa päätöksistä perustuu tiettyjen kriteerien täyttymiseen tai laskukaavoihin, eivätkä vaadi lainkaan tapauskohtaista harkintaa. Esimerkiksi osa osa-aikatyön ajalta tehtävistä ratkaisuista tehdään selkeän laskukaavan mukaan saadut työtulot huomioiden. 

Automaattisesti annetut päätökset voisivat varmistaa tasaisen käsittelyajan rutiininomaisille hakemuksille, tuottaa asiakkaalle nopeammin päätöksen ja taata sitä kautta katkottoman toimeentulon. Tietokoneet voisivat ratkaista tehokkaasti tapauksia, joissa päätös perustuu kaavamaisiin ja ennalta laadittuihin sääntöihin, eli niihin, joissa asiantuntijan panos ei ole välttämätön. Esimerkiksi lakimuutosten voimaantulo saattaa olla sidottu tiettyyn päivämäärään, jolloin päivärahan määrässä tapahtuu tietyillä perusteilla muutos. Etuuskäsittely ruuhkautuu, kun muutoksen vuoksi tulee samanaikaisesti annettavaksi runsaasti päätöksiä. Automaattisesti annetut päätökset olisivat myös tasalaatuisia, kun mahdollisuus inhimilliseen virheeseen poistuu. Parhaimmillaan automaatio vapauttaisi asiantuntijoiden aikaa vaativampien tapausten selvittelyyn ja asiakkaiden neuvontaan. Näin ammattitaitoa ja osaamista kohdentuisi monimutkaisempien tapausten ratkomiseen.  

Asiakkaan oikeusturva on keskeisessä asemassa automaattisen päätöksenteon sääntelyssä. Hallintolakiin ja tiedonhallintalakiin on lisätty vaatimukset muun muassa prosessin dokumentoinnista, laadunvalvonnasta ja käyttöönotosta, joilla varmistetaan automatisoidun prosessin luotettavuus ja virheettömyys. Päätöksen on perustuttava ihmisen ennalta laatimiin käsittelysääntöihin, eikä sen vuoksi mm. koneoppivan tekoälyn käyttäminen ole mahdollista. Asiakkaalle on tiedotettava, jos asia on ratkaistu automaattisesti ja annettava yhteystiedot, josta asiasta voi tiedustella tarkemmin. Jos asiakas on tyytymätön ratkaisuun, viimeistään oikaisuvaatimuksen käsittelee ihminen. 

Ihmisen asiantuntemusta tarvitaan automaattisesta päätöksenteosta huolimatta jatkossakin yhtä lailla. Ihmistä tarvitaan harkintaa vaativien tapausten käsittelyyn, tiedottamiseen sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun ja neuvontaan. Asiantuntijoiden tehtävänä on myös taustalla mahdollistaa tietokoneille sujuva käsittelyprosessi. Vaikka tietokoneiden käsittelemistä hakemuksista poistuisi mahdollisuus inhimilliseen virheeseen, korostuu vaatimus tietojen pyytämisen selkeydestä. Jos asiakkaalle tehty pyyntö tiedon saamiseksi ei ole yksiselitteinen ja selkeä, ja päätös perustuu asiakkaan antamiin tietoihin, voi päätös pahimmillaan perustua väärään tietoon. Toistaiseksi tietokoneet eivät pysty laatimaan myöskään päätöksen perusteluita itse, joten automaattisesti annettavien päätösten perustelut ovat jatkossakin ihmisen asiantuntemuksen vastuulla. 

Heidi Eld-Haapala

Toimin työttömyysturva-asiantuntijana Työttömyyskassojen Yhteisjärjestössä. Koen tärkeäksi tarkastella työttömyysturvaa ja sen muutoksia asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Heidi Eld-Haapala

Keskustelu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *