Ansiopäivärahahakemusten määrä, käsittelyaika ja päätösmäärä

Ansiopäivärahahakemukset

Ansiopäivärahaa haetaan lomautuksen tai työttömyyden alkaessa ja tämän jälkeen neljän viikon tai kuukauden välein.

Uusien hakemusten määrä nousi huhtikuussa 31 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden

Uudet hakemukset tarkoittavat alkavia työttömyysjaksoja.

Kaikkien hakemusten määrä nousi huhtikuussa 22 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden

Lukuun sisältyvät hakemukset uusien työttömyysjaksojen ajalta, ns. ”jatkohakemukset” aiemmin alkaneiden työttömyysjaksojen ajalta sekä hakemukset osittaisen työskentelyn ajalta.

Käsittelyajat

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika tilastoidaan sellaisista etuushakemuksista, joista annetaan päätös. Maksuilmoituksia ei ole mukana käsittelyaikatilastossa. Käsittelyaika lasketaan päivinä hakemuksen saapumispäivämäärästä päätöksen antamispäivämäärään.

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin loka-joulukuussa keskimäärin 14,7 päivässä

Käsittelyajoissa ovat mukana täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavat soviteltua etuutta koskevat päätökset, kielteiset päätökset sekä takaisinperintäpäätökset.

Puolet hakemuksista käsiteltiin 9 päivässä

Käsittelyaikojen mediaani oli loka-joulukuussa 9 päivää.

Käsittelyaika on pysynyt vakaana

Vuonna 2009 käsittelyaika nousi äkillisen työttömyyden seurauksena hetkellisesti 28 päivään. Koronan aiheuttamien massalomautusten aikana vuonna 2020 käsittelyaika oli noin puolet tästä.

Uudet hakemukset käsiteltiin keskimäärin 10 päivässä

Täyttä etuutta koskevien myönteisten päätösten keskimääräinen käsittelyaika nousi loka-joulukuussa jonkin verran edellisvuoteen nähden.

Osa-aikatyön ajalta hakemus käsiteltiin keskimäärin 10,5 päivässä

Osittaisen tai lyhytkestoisen työn ajalta tehty päivärahahakemus käsiteltiin loka-joulukuussa alle kahdessa viikossa.

Käsittelyajat vaihtelevat jonkin verran kassojen välillä

Lyhin keskimääräinen käsittelyaika oli loka-joulukuussa Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassassa, jossa hakemukset käsiteltiin keskimäärin 7,4 päivässä.

Työttömyyskassojen tekemät päätökset

Työttömyyskassa antaa etuuspäätöksen silloin, kun henkilö hakee ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran ja silloin, kun henkilön tilanteessa tai ansiopäivärahan määrässä tapahtuu muutos.

Päätökset jaetaan neljään ryhmään: täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa koskevat myönteiset päätökset, kielteiset päätökset ja takaisinperintäpäätökset. Aktiivimallin johdosta annettavat päivärahan leikkauspäätökset kuuluvat tässä luokittelussa täyttä päivärahaa koskeviin päätöksiin, ellei henkilö ole samaan aikaan esimerkiksi osa-aikatyössä.

Yli miljoona päätöstä vuodessa

Työttömyyskassat antoivat 1 047 000 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2023.

Suurin osa päätöksistä annetaan osittaisen työn ajalle

40 % päätöksistä annettiin osittaisen työn ajalle. 27 % koski täyttä etuutta. 32 % päätöksistä oli kielteisiä ja 1 % koski ansiopäivärahan takaisinperintää.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2024: Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa sulautui Avoimeen työttömyyskassaan. Työttömyyskassa Erto sulautui Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon.

Päivitykset: Käsittelyaikoja ja päätösmääriä koskevat tiedot päivitetään neljästi vuodessa.

Tietopyynnöt ja palaute: Anni Alaja, anni.alaja@tyj.fi