Päätökset, käsittelyajat ja hakemukset

Työttömyyskassojen tekemät päätökset

Työttömyyskassa antaa etuuspäätöksen silloin, kun henkilö hakee ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran ja silloin, kun henkilön tilanteessa tai ansiopäivärahan määrässä tapahtuu muutos.

Päätökset jaetaan neljään ryhmään: täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa koskevat myönteiset päätökset, kielteiset päätökset ja takaisinperintäpäätökset. Aktiivimallin johdosta annettavat päivärahan leikkauspäätökset kuuluvat tässä luokittelussa täyttä päivärahaa koskeviin päätöksiin, ellei henkilö ole samaan aikaan esimerkiksi osa-aikatyössä.

1,3 miljoonaa päätöstä vuodessa

Työttömyyskassat antoivat 1,3 miljoonaa ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2021.

Suurin osa päätöksistä annetaan osittaisen työn ajalle

43 % päätöksistä annettiin osittaisen työn ajalle. 24 % koski täyttä etuutta. 31 % päätöksistä oli kielteisiä ja 1 % koski ansiopäivärahan takaisinperintää.

Käsittelyajat

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika tilastoidaan sellaisista etuushakemuksista, joista annetaan päätös. Maksuilmoituksia ei ole mukana käsittelyaikatilastossa. Käsittelyaika lasketaan päivinä hakemuksen saapumispäivämäärästä päätöksen antamispäivämäärään.

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin heinä-syyskuussa keskimäärin 14 päivässä

Käsittelyajoissa ovat mukana täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavat soviteltua etuutta koskevat päätökset, kielteiset päätökset sekä takaisinperintäpäätökset.

Puolet hakemuksista käsiteltiin 7 päivässä

Käsittelyaikojen mediaani oli heinä-syyskuussa seitsemän päivää.

Käsittelyaika ei ole noussut koronaepidemian aikana vuoden 2009 lukemiin

Vuonna 2009 käsittelyaika nousi äkillisen työttömyyden seurauksena hetkellisesti 28 päivään. Vuonna 2020 ja 2021 käsittelyaika oli noin puolet tästä.

Uudet hakemukset käsiteltiin keskimäärin 9,3 päivässä

Täyttä etuutta koskevien myönteisten päätösten keskimääräinen käsittelyaika oli heinä-syyskuussa hieman korkeampi kuin edellisvuonna.

Osa-aikatyön ajalta hakemus käsiteltiin keskimäärin 9,9 päivässä

Osittaisen tai lyhytkestoisen työn ajalta tehty päivärahahakemus käsiteltiin heinä-syyskuussa puolessatoista viikossa.

Käsittelyajat vaihtelevat jonkin verran kassojen välillä

Lyhin keskimääräinen käsittelyaika oli heinä-syyskuussa Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassassa, jossa hakemukset käsiteltiin keskimäärin 6,4 päivässä.

Ansiopäivärahahakemukset

Ansiopäivärahaa haetaan lomautuksen tai työttömyyden alkaessa ja tämän jälkeen neljän viikon tai kuukauden välein.

Uusien hakemusten määrä nousi marraskuussa 12 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden

Uusien hakemusten muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden (suluissa muutos suhteessa kahta vuotta edeltävään tilanteeseen):

2022

 • tammikuu: – 38 % (- 8 %)
 • helmikuu: – 16 % (- 7 %)
 • maaliskuu: – 36 % (- 34 %)
 • huhtikuu: – 31 % (- 90%)
 • toukokuu: – 12 % (- 87 %)
 • kesäkuu: – 8 % (- 75 %)
 • heinäkuu: 5 % (- 58 %)
 • elokuu: 6 % (- 44 %)
 • syyskuu: 7 % (- 49 %)
 • lokakuu: 16 % (- 41 %)
 • marraskuu: 12 % (- 37 %)

2021

 • joulukuu: – 45 % (- 33 %)
 • marraskuu: – 44 % (- 29 %)
 • lokakuu: – 50 % (- 34 %)
 • syyskuu: – 52 % (- 29 %)
 • elokuu: – 47 % (- 11 %)
 • heinäkuu: – 60 % (- 21 %)
 • kesäkuu: – 73 % (- 8 %)
 • toukokuu: – 85 % (- 2 %)
 • huhtikuu: – 86 % (+ 9 %)
 • maaliskuu + 3 % (+ 40 %)
 • helmikuu: + 11 % (+ 19 %)
 • tammikuu: + 47 % (+ 61 %)

Uudet hakemukset tarkoittavat alkavia työttömyysjaksoja.

Kaikkien hakemusten määrä laski marraskuussa 21 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden

Hakemusten muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden (suluissa muutos suhteessa kahta vuotta edeltävään tilanteeseen):

2022

 • tammikuu: – 26 % (+ 14 %)
 • helmikuu: – 25 % (+ 10 %)
 • maaliskuu: – 30% (- 6 %)
 • huhtikuu: – 32 % (- 39 %)
 • toukokuu: – 27 % (- 45 %)
 • kesäkuu: – 27 % (- 54 %)
 • heinäkuu: – 17 % (- 42 %)
 • elokuu: – 25 % (- 40 %)
 • syyskuu: – 24 % (- 41 %)
 • lokakuu: – 16 % (- 34 %)
 • marraskuu – 21 % (- 44 %)

2021

 • joulukuu: – 31 % (- 5 %)
 • marraskuu: – 29 % (+ 22 %)
 • lokakuu: – 21 % (+ 16 %)
 • syyskuu: – 23 % (+ 11 %)
 • elokuu: – 20 % (+ 42 %)
 • heinäkuu – 31 % (+ 17 %)
 • kesäkuu – 37 % (+ 35 %)
 • toukokuu – 24 % (+ 56 %)
 • huhtikuu – 10 % (+ 42 %)
 • maaliskuu + 35 % (+ 56 %)
 • helmikuu + 46 % (+ 48 %)
 • tammikuu: + 53 % (+ 59 %)

Lukuun sisältyvät hakemukset uusien työttömyysjaksojen ajalta, ns. ”jatkohakemukset” aiemmin alkaneiden työttömyysjaksojen ajalta sekä hakemukset osittaisen työskentelyn ajalta.

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset 1.1.2022: Rakennusalan työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka sulautuivat Teollisuuden työttömyyskassaan. Uuden kassan nimeksi tuli Avoin työttömyyskassa. Lakimiesten työttömyyskassa sulautui Lääkäreiden työttömyyskassaan muodostaen Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassan.

Päivitykset: Käsittelyaikoja ja päätösmääriä koskevat tiedot päivitetään neljästi vuodessa.

Tietopyynnöt ja palaute: Tiina Kytömäki, tiina.kytomaki@tyj.fi