Voiko aktiivimallin edellytykset täyttää jatkossa harrastuksilla?

20051213 HELSINKI - AIKUISOPISKELU: Venäjänkielen aikuisopiskelijoita Sanomatalossa Helsingissä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Aktiivimallin muutoksia valmistellaan kolmikannassa, minkä vuoksi syksylle odotettu muutos järjestöjen ja kuntien tuottamien palvelujen lukemisesta aktiivimalliin näyttäisi siirtyvän keväälle.

Eduskunnassa kuitenkin etenee lakimuutos, joka laajentaisi aktiivimallia niin, että lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttäisivät aktiivisuutta. Esitys on parhaillaan eduskunnan ensimmäinen käsittelyssä, eli muutos saattaa tulla voimaan jo vuodenvaihteessa.

Esityksessä on varsinaisesti kyse mahdollisuudesta suorittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot ilman, että opinnot estävät työttömyysetuuden saamista. Tämä on erittäin tervetullut muutos.

Siinä sivussa ollaan kuitenkin tekemässä varsin mielenkiintoinen muutos aktiivimalliin. Sivutoimiset opinnot alkavat nimittäin kerryttää aktiivisuutta. Kiinnostavaa tässä on se, että sivutoimisille opinnoille ei ole laissa minkäänlaisia edellytyksiä.

Pääsääntöisesti aktiivimalliin luettavien palvelujen on aina edistettävä työllistymistä tai annettava ammatillisia valmiuksia. Sivutoimisten opintojen kohdalla tällaista vaatimusta ei kuitenkaan ole missään. Harrasteluonteisia opintoja ei ole rajattu ulos.

Voiko siis vuodenvaihteesta alkaen lukea aktiivimalliin kansanopintojen valokuvauskurssin, jos se vain kestää viisi päivää kolmen kuukauden aikana? Kävisikö kielikurssi? Entä savenvalanta?

TYJ on toistanut lausunnoissaan ihmetystä siitä, miksi työnhakua ei pidetä laissa aktiivisuutena, kun se kuitenkin on se kaikista olennaisin toiminta, jota työttömältä järjestelmässä edellytetään. Vaikka on hyvä, että yhä useampi voi välttää sivutoimisten opintojen avulla aktiivimallin aiheuttaman etuusleikkurin, on kysyttävä, mikä järki tässä on? Sata työhakemusta tehneen työnhakijan etuus leikataan, mutta keramiikkakurssin käyneen ei. Näkyykö työttömyysturvajärjestelmän tarkoitus tässä lopputuloksessa?

Anni Alaja

Anni Alaja vastaa TYJ:n viestinnästä. Pyrkii avaamaan lakimuutokset ja tilastot helposti sulatettavaan muotoon ja uskoo, että työttömyysturva on mainettaan parempi.

Anni Alaja