Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen omaan työttömyyskassaasi kassan antamia ohjeita noudattaen myös lyhyemmältä ajalta.

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Kassa ottaa huomioon viisi omavastuupäivää ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät.


Liitteet

Ansiopäivärahahakemuksen mukana tulee useimmiten toimittaa seuraavat liitteet:

  • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Todistuksessa tulee näkyä eriteltyinä lomarahat ja -korvaukset sekä muut mahdollisesti maksetut erät kuten kertakorvaukset ja tulospalkkiot. Lisäksi palkkatodistuksessa pitää ilmoittaa mahdolliset palkattomat jaksot ja syyt niihin.
  • Kopio työtodistuksesta, jos olet kokonaan työtön.
  • Kopio työsopimuksesta, jos sinut on lomautettu tai teet osa-aikatyötä.
  • Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta.

Hakemukseen on henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen liitettävä myös:

  • Päätös sosiaalietuuden myöntämisestä, jos saat esim. eläkettä, sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea.
  • Palkkatodistus, palkkalaskelma tai muu luotettava selvitys hakujakson aikaisista tuloista, jos olet osa-aikatyössä, lomautettu tai saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.
  • Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Mahdollinen portaikko- tai muutosverokortti tulee kuitenkin liittää alkuperäisenä hakemukseen.


Valituskelpoinen päätös

Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää sinulle päätöksen etuuden maksuperusteista, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen ansiopäivärahaa varten.

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä päätöksen liitteenä olevan valitusohjeen mukaisesti 30 päivän kuluessa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunnan päätöksestä voi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen.

Hakemuslomake

Tulosta päivärahahakemus ja palkkatodistus tästä linkistä.

Lomakkeet

Saat tarkemmat hakuohjeet omasta työttömyyskassastasi.

Muista hakea ansiopäivärahaa kolmen kuukauden sisällä haettavan jakson ensimmäisestä päivästä.

Hakeminen verkossa

Voit tarkastaa kassastasi mahdollisuuden sähköiseen asiointiin.

Sivu päivitetty viimeksi 05.04.2019

Yleiset kirjanmerkit