Korotettu päiväraha

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa.

Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärahaasi päivärahalaskurin avulla.

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan
(3 078,00 € vuonna 2019), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %.

Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Ansiopäiväraha on tällöinkin kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla ja korotusosalla (4,74 euroa vuonna 2018) korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Katso myös: Työllistymistä edistävät palvelut


Sivu päivitetty viimeksi 05.04.2019

Yleiset kirjanmerkit