Yrittäjän ansiopäiväraha

Kuka on yrittäjä

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa.

Yrittäjänä pidetään myös työsuhteessa olevaa henkilöä, joka omistaa joko yksin tai yhdessä perheensä kanssa riittävän suuren osan siitä yrityksestä, jossa hän työskentelee. Johtavassa asemassa työskentelevä henkilö on yrittäjä, jos hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänen perheellään on vähintään 30 % omistusosuus kyseisestä yrityksestä. Muussa kuin johtavassa asemassa työskentelevä henkilö on yrittäjä, jos hänellä tai hänen perheellään on vähintään 50 % omistusosuus yrityksestä. Jos työskentelet perheyrityksessä, muistathan tarkistaa kuulutko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin!


Pää- ja sivutoiminen yritystoiminta

Yritystoiminta voi olla joko pää- tai sivutoimista. Yritystoimintaa pidetään päätoimisena silloin, kun sen vaatima työmäärä estää kokoaikatyön vastaanottamisen. Päätoiminen yrittäjä voi kuulua palkansaajakassaan vain 18 kuukauden siirtymäajan (katso Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen). Päätoimisen yritystoiminnan ajalta ei myöskään makseta ansiopäivärahaa, jos se kestää yli kaksi viikkoa.

Yritystoimintaa pidetään sivutoimisena yleensä esimerkiksi silloin, kun sitä on harjoitettu kokoaikatyön ohella. Sivutoiminen yritystoiminta ei ole este palkansaajakassaan kuulumiselle tai ansiopäivärahan maksamiselle. Sivutoimisen yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana tulona. Huomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kuitenkaan kerry palkansaajakassassa.

Kun olet yrittäjä

  • Voit liittyä yrittäjän työttömyyskassaan, jos yritystoimintaa varten ottamasi lakisääteisen eläkevakuutus (YEL, MYEL, TyEL) on vähintään 12 816 euroa vuodessa.
  •  
  • Jos yritystoimintasi on päätoimista, voit kuulua palkansaajakassaan vain 18 kuukauden siirtymäajan.
  •  
  • Hakiessasi ansiopäivärahaa TE-toimisto tutkii, estääkö yritystoiminta ansiopäivärahan maksamisen. Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminan ajalta.

Suomessa on kaksi yrittäjien työttömyyskassaa:

  • Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa www.ayt.fi
  •  
  • Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa www.syt.fi

Sivu päivitetty viimeksi 05.04.2019

Yleiset kirjanmerkit