Företagsverksamhet och arbetslöshetsskydd

Vem är företagare?

Företagsverksamhet är sådant arbete som inte utförs i en anställning. Det kan vara arbete åt ett företag som du äger själv, arbete som utförs som frilansare eller arbete som utförs åt ett familjeföretag.

  • Personer som tecknat en pensionsförsäkring för företagare eller en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare är alltid företagare.
  • Personen som tecknat en pensionsförsäkring för arbetstagare är företagare när arbetet inte kan betraktas som utfört i en anställning. Det beror till exempel på att arbetet utförts som frilansare eller att arbetet utförts åt ett familjeföretag. Mer detaljerad information om definitionen familjeföretag finns på SYT:s webbplats.

Om du lönearbetar utöver att bedriva företagsverksamhet och företagsverksamheten är bisyssla förhindrar det inte att du tillhör en löntagarkassa eller att du får arbetslöshetsskydd.

Under tiden du bedriver företagsverksamhet som huvudsyssla kan du endast tillhöra en löntagarkassa begränsat och få inget arbetslöshetsskydd.

Man kan arbeta som anställd eller företagare genom ett kooperativ

Om du arbetar genom ett kooperativ eller ett företag som sköter fakturering och bokföring åt dig handlar det oftast om en företagsverksamhet. Då skaffar du dina kunder själv och kunderna kommer överens om arbetet med dig.

Om du arbetar i ett kooperativ som erbjuder tjänster inom samma bransch som den du arbetar i handlar det ofta om ett arbetsförhållande. Då köper kunden tjänster av kooperativet, och inte av dig personligen.

Inkomstrelaterad dagpenning för företagare

Företagare kan ackumulera rätt till inkomstrelaterad dagpenning i en arbetslöshetskassa för företagare: Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland.

Inkomstrelaterad dagpenning för företagare kan betalas om du har avslutat företagsverksamheten eller om ditt arbete i företaget har upphört. Du måste dessutom vara medlem i en arbetslöshetskassa och ha arbetat som företagare 15 månader under din tid som medlem i kassan.  De 15 månaderna kan bestå av minst fyra månader långa arbetsperioder, då pensionsförsäkringens årsnivå är minst 14 803 euro.

Anmäl dig omedelbart som arbetssökande i arbets- och näringsbyråns webbtjänst om din företagsverksamhet upphör. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas för tid då anmälan är i kraft. Arbets- och näringsbyrån utreder också när företagsverksamheten upphörde.

Du kan beräkna din uppskattade dagpenning för företagare med kalkylatorn på SYT:s webbplats.

Inkomstrelaterad dagpenning för företagare betalas lika länge som inkomstrelaterad dagpenning för löntagare. Mer information om maximitiden finns här. Observera att företagare till skillnad från löntagare inte har rätt till tilläggsdagar efter maximitiden.

 

Övergång till företagsverksamhet eller lönearbete

När du övergår från löntagare till företagare kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslöshetsperioden baserat på arbete som du utförts som löntagare om arbetsvillkoret för företagare inte har uppfyllts och om mindre än 18 månader har förflutit sedan företagsverksamheten inleddes. Under denna 18-månadersperiod kan du vara kvar som medlem i löntagarkassan eller flytta till företagarkassan. Observera att arbetsvillkoret för företagare inte ackumuleras i löntagarkassan, varför det rekommenderas att medlemskapet överförs till företagarkassan.

När du övergår från företagare till löntagare kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som ackumulerats under perioden som företagare om arbetsvillkoret för löntagare ännu inte har uppfyllts. Vid anställningens början kan du vara kvar som medlem i företagarkassan eller flytta till löntagarkassan. Arbetsvillkoret för löntagare ackumuleras däremot inte i företagarkassan, varför det rekommenderas att medlemskapet överförs till löntagarkassan.

Om du byter arbetslöshetskassa måste du gå med i den nya kassan inom en månad efter att ha lämnat den gamla för att behålla den ackumulerade rätten till dagpenning.

Företagsverksamhet som bisyssla

Företagsverksamhet som bisyssla, eller småskalig verksamhet, påverkar dagpenningen på samma sätt som deltidsarbete.

TE-byrån undersöker hur omfattande företagsverksamheten är och beslutar om den är tillräckligt småskalig för att du ska kunna få inkomstrelaterad dagpenning under tiden som verksamheten bedrivs. För det mesta förhindrar en företagsverksamhet som under att halvt år bedrivits vid sidan av ett heltidsarbete, inte utbetalning av dagpenning.

När det gäller företagsverksamhet som inletts när du är arbetslös, har verksamhetens omfattning ingen betydelse under de första fyra månaderna. I det här fallet undersöker TE-byrån inte verksamhetens omfattning. Det här betyder att företagsverksamheten inte påverkar dagpenningen under de första fyra månaderna annat än genom inkomsten. Efter fyra månader undersöker TE-byrån om företagsverksamheten varit så omfattande att den förhindrar en fortsatt utbetalning av dagpenning. Företagsverksamhet kan inledas endast en gång på detta sätt per maximitid för dagpenning. Nästa gång kommer företagsverksamhetens omfattning att undersökas omedelbart.

Företagsverksamhetens omfattning undersöks inte heller när verksamheten varar högst två veckor. Inom maximitiden kan man ha obegränsat antal perioder av företagsverksamhet som pågår högst två veckor.

Företagsverksamhet som pågår mer än två veckor måste alltid anmälas till arbets- och näringsbyrån. Företagsverksamhet som pågår högst två veckor behöver däremot inte anmälas annat än till kassan, som beaktar dina intäkter från företagsverksamheten i dagpenningen.