Aktiivimallin poisto ja työttömyysputken ikärajan nosto eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on esittänyt eduskunnalle aktiivimallin leikkurin lakkauttamista sekä työttömyysputken ikärajan nostoa 1.1.2020 alkaen.

Lakiehdotuksen mukaan työttömyysturvaa ei leikattaisi aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä. Jos työttömyyspäivät ajoittuvat joulukuulle, mutta tulevat maksuun tammikuussa, aktiivimalli voisi vielä vaikuttaa etuuden määrään.

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden (ns. työttömyysputki) ikärajaa ehdotetaan nostettavaksi vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti. Lakiehdotuksen mukaan muutos tulisi voimaan 1.1.2020. Vuonna 1961 syntyneet henkilöt täyttävät kuitenkin 61 vuotta vuonna 2022, joten muutos alkaa vaikuttaa maksettavaan työttömyysturvaan vasta kahden vuoden kuluttua.

Lisätietoa

STM: Työttömyysturvan aktiivimallin purkaminen – Kysymyksiä ja vastauksia

TYJ: Aktiivimallin poisto yhdenmukaistaisi työttömien kohtelua