Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 2 % edellisvuotta enemmän

Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 1,9 miljardia euroa 260 000 henkilölle. Päivärahakulujen ja etuuden saajien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta.

Erityisesti lomautukset lisääntyivät viime vuonna. Lomautuksen ajalta maksettiin vuonna 2023 päivärahaa 76 000 henkilölle. Tämä on 40 % edellisvuotta enemmän. Lomautusten määrän kasvu painottui loppuvuoteen jolloin lomautettujen määrä oli monena kuukautena yli kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

”Päivärahan saajien ja etuuskulujen määrä nousi kesän jälkeen voimakkaasti. Joitain merkkejä tilanteen vakautumisesta on kuitenkin ollut. Vaikka kulut kasvavat edelleen suhteessa viime vuoden vastaavaan jaksoon, kasvu näyttää tasaantuneen” Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Ansiopäivärahakulujen kasvu ei vielä viime vuonna koskettanut kaikkia kassoja. Kulut nousivat vuoden aikana ainoastaan kolmessa suurimmassa työttömyyskassassa: Avoimessa työttömyyskassassa, Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOssa ja YTK Työttömyyskassassa. Katsottaessa loppuvuoden tietoja tilanne on kuitenkin erilainen. Esimerkiksi joulukuussa ansiopäivärahakulut kasvoivat jo suurimmassa osassa kassoja.

Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna vuorottelukorvausta 25 miljoonaa euroa 5 000 henkilölle. Vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta valmistellaan parhaillaan ja viimeiset vuorotteluvapaajaksot alkavat näillä näkymin heinäkuussa. ”Vuorotteluvapaan ehtoja on tiukennettu aiemmin. Tällöin vapaan käyttö lisääntyi ennen kiristysten voimaantuloa. Toistaiseksi tällaista ilmiötä ei ole ollut nähtävissä, sillä maksettujen vuorottelukorvausten ja vapaalla olevien määrä laski hieman edellisvuodesta”, Aki Villman toteaa.

2023 Muutos 2022 Muutos 2021
Maksetut ansiopäivärahat 1,86 mrd. + 2 % 1,81 mrd. – 26 % 2,46 mrd.
Ansiopäivärahan saajat 262 t. hlö + 2 % 258 t. hlö – 23 % 335 t. hlö
Lomautetut 76 t. hlö + 40 % 54 t. hlö – 51 % 112 t. hlö
Vuorottelukorvausta saaneet 5 100 hlö – 4 % 5 300 hlö + 16 % 4 600 hlö

Lue lisää

Tilastosivu: Ansiopäivärahan saajat ja maksetut etuudet
Tilastosivu: Vuorottelukorvauksen saajat ja maksetut etuudet

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990