Ansiopäivärahakulujen kasvu hidastui heinäkuussa

Ansiopäivärahakulut kasvoivat heinäkuussa 113 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Kulujen kasvu kuitenkin taittui hieman kesäkuusta. Kesäkuussa ansiopäivärahakulut kasvoivat 140 % viime vuoden kesäkuuhun nähden.

Päivärahaa maksettiin heinäkuussa 218 000 henkilölle. Saajien määrä kasvoi 109 % viime vuoden heinäkuuhun nähden. Saajista 104 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Sekä lomautettujen että saajien määrän kasvu hidastui heinäkuussa.

Ansiopäivärahahakemusten määrä kasvoi heinäkuussa 69 % viime vuoden heinäkuuhun nähden. Hakemuksia kuitenkin saapui vähemmän kuin kesäkuussa. Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä on laskenut huhtikuun jälkeen joka kuukausi suhteessa edelliseen kuukauteen.

Tarkemmat tilastot TYJ:n sivuilla

Tarkat tiedot etuuskulujen ja saajien määrän kehityksestä sekä alakohtaisista muutoksista löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastosivuilta.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi