Ansiopäivärahakulujen kasvu jatkui kesäkuussa

Ansiopäivärahakulut kasvoivat kesäkuussa 140 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Etuuskulut ovat yli kaksinkertaistuneet 13 työttömyyskassassa. Lähes kaikkien työttömyyskassojen etuuskulut ovat kasvaneet usealla kymmenellä prosentilla.

Päivärahaa maksettiin kesäkuussa 209 000 henkilölle. Saajien määrä kasvoi kesäkuussa 118 % viime vuoden kesäkuuhun nähden. Saajista 109 000 sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Lomautettuja oli kesäkuussa 14-kertainen määrä vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. 90 % saajien määrän kasvusta selittyykin lomautusten lisääntymisellä.

Ansiopäivärahahakemusten määrä kasvoi kesäkuussa 115 % viime vuoden kesäkuuhun nähden. Hakemusten määrä lisääntyi myös huhti- ja toukokuusta. Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä kuitenkin laski huhti- ja toukokuusta.

Ansiopäivärahahakemukset käsiteltiin huhti-kesäkuussa keskimäärin 14,5 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin 9 päivässä.

Tarkemmat tilastot TYJ:n sivuilla

Tarkat tiedot etuuskulujen ja saajien määrän kehityksestä sekä alakohtaisista muutoksista löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastosivuilta.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi