Työttömyyskassojen päivärahakulujen kasvu jatkuu

Koronaviruksen vaikutukset eivät vielä näy työttömyyskassojen ansiopäivärahatilastoissa.

Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot nousivat helmikuussa 8 % viime vuoteen nähden. Kulut ovat kasvaneet joulukuusta alkaen.

Kasvu on voimakkainta teollisuusalalla ja Teollisuusalan työttömyyskassan kulut kasvoivat helmikuussa neljänneksellä. Euromääräisesti mitattuna suurin etuuskulujen kasvu oli Yleisessä työttömyyskassassa.

Viime kuukausina erityisesti lomautettujen määrä on kasvanut. Nopeat muutokset työmarkkinoilla näkyvätkin usein ensimmäisenä lomautettujen määrässä.

Myös koronaviruksesta voi seurata lomautuksia.  Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen, joten koronaviruksen vaikutukset näkyvät työttömyyskassojen maksamissa päivärahoissa aikaisintaan maalis- tai huhtikuussa.

Tarkemmat tilastot TYJ:n sivuilla

Tarkat tiedot etuuskulujen ja saajien määrän kehityksestä sekä alakohtaisista muutoksista löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastosivuilta.

Hyödyllisiä linkkejä lomautetuille

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi