Ansiopäivärahakulujen kasvu taittui elokuussa

Ansiopäivärahakulut kasvoivat elokuussa 75 % viime vuoden elokuuhun nähden. Kulut kuitenkin laskivat 14 % heinäkuusta.

Työttömyyskassojen ansiopäivärahakulut olivat elokuussa 256 miljoonaa euroa. Tämä on 109 miljoonaa euroa enemmän, kuin vuoden 2019 elokuussa. Verrattuna heinäkuun päivärahakuluihin menot kuitenkin laskivat 40 miljoonalla.

Päivärahaa maksettiin elokuussa 191 000 henkilölle. Päivärahan saajista 73 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Saajien ja lomautettujen määrä nousi viime vuoden elokuuhun nähden. Viime kuukauteen verrattuna saajien määrä kuitenkin laski 12 %. Lomautettujen määrä laski 30 % viime kuusta.

Kassoihin saapui elokuussa 233 000 ansiopäivärahakemusta. Hakemuksia saapui 78 % enemmän kuin vuoden 2019 elokuussa. Hakemusten määrä ei muuttunut merkittävästi heinäkuusta.

Uusia työttömyys- ja lomautusjaksoja koskevien hakemusten määrä on laskenut joka kuukausi toukokuusta alkaen. Elokuussa kassoihin saapui 22 000 hakemusta, jotka käsittelivät alkavia työttömyys- tai lomautusjaksoja. Tämä on 66 % enemmän, kuin viime vuoden elokuussa.

Tarkemmat tilastot TYJ:n sivuilla

Tarkat tiedot etuuskulujen ja saajien määrän kehityksestä sekä alakohtaisista muutoksista löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastosivuilta.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi