Ansiopäivärahakulut kääntyivät kasvuun

Ansiopäivärahakulut kasvoivat elokuussa 9 % viime vuoden elokuuhun nähden. Kulut kasvoivat joka toisessa työttömyyskassassa. Kasvu johtuu osin lomautusten määrän lisääntymisestä.

Työttömyyskassat maksoivat elokuussa ansiopäivärahaa 170 miljoonaa euroa. Päivärahaa sai 113 000 henkilöä, mikä on 2 % viime vuoden elokuuta enemmän. Lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa maksettiin 16 000 henkilölle. Lomautettujen määrä nousi viime vuoden elokuuhun nähden 45 %.

Ansiopäivärahakulut kasvoivat kahdeksassa työttömyyskassassa, mikä vastaa puolta Suomen työttömyyskassoista. Prosentuaalisesti muutos viime vuoden elokuuhun nähden oli suurin Avoimessa työttömyyskassassa, Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOssa ja Paperityöväen Työttömyyskassassa. Euromääräisesti kulut kasvoivat eniten YTK Työttömyyskassassa. ”Lisääntyneet lomautukset kasvattavat erityisesti teollisuusalojen kassojen kuluja. Työttömyyden kasvu ei kuitenkaan rajoitu teollisuuteen. Päivärahakulut laskevat tällä hetkellä lähinnä hoito- ja opetusalojen kassoissa sekä yrittäjien kassassa”, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Kulut kasvoivat elokuussa saajien määrää nopeammin. ”Etuuskulu työttömyyspäivää kohden on kasvanut. Tämä voi johtua monesta syystä. Indeksikorotus nosti etuutta vuoden alussa. Myös palkat ovat nousseet, mikä osaltaan nostaa etuustasoa. Osin syynä voi olla myös se, että kulut kasvavat voimakkaimmin sellaisissa työttömyyskassoissa, joiden jäsenten palkkataso on etuusmenojen perusteella keskiarvoa suurempi”, Aki Villman toteaa.

Elokuu 2023 Muutos Elokuu 2022
Maksetut ansiopäivärahat 170 milj. + 9 % 156 milj.
Ansiopäivärahan saajat 113 t. hlö + 2 % 110 t. hlö
Lomautetut 16 t. hlö + 45 % 11 t. hlö

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990