Ansiopäivärahakulut kasvoivat lokakuussa

Ansiopäivärahakulut kasvoivat lokakuussa 22 % viime vuoden lokakuuhun nähden. Kulut kasvoivat suurimmassa osassa työttömyyskassoja.

Ansiopäivärahaa maksettiin lokakuussa 150 miljoonaa euroa 106 000 henkilölle, joista lomautettuja oli 18 000 henkilöä. Saajien määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan jaksoon nähden 14 % ja lomautettujen määrä 128 %.

”Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajien ja maksettujen etuuksien määrä ei ole kasvanut merkittävästi syyskuusta. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ero on kuitenkin selvä. Ero viime vuoden lukuihin on myös kasvanut joka kuukausi kesäkuun jälkeen”, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo. ”Erityisesti lomautukset ovat yleistyneet syksyllä. Vaikka lomautettujen osuus kaikista saajista on edelleen verrattain pieni, nyt nähty saajien ja kulujen kasvu liittyy pitkälti lomautuksiin.”

Ansiopäivärahakulut kasvoivat 11 työttömyyskassassa. Prosentuaalisesti muutos viime vuoden lokakuuhun nähden oli suurin Avoimessa työttömyyskassassa A-kassassa. Myös Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn ja YTK Työttömyyskassan kulut kasvoivat keskimääräistä enemmän viime vuoden lokakuuhun nähden. ”Työttömyys lisääntyy nyt samaan aikaan usealla alalla. Lähinnä hoito- ja opetusalalla etuusmenot laskevat edelleen”, Villman toteaa.

Lokakuu 2023 Muutos Lokakuu 2022
Maksetut ansiopäivärahat 150 milj. € + 22 % / 27 milj. € 122 milj. €
Ansiopäivärahan saajat 106 t. hlö + 14 % / 13 t. hlö 93 t. hlö
Lomautetut 18 t. hlö + 128 % / 10 t. hlö 8 t. hlö

Lue lisää

Tilastosivu: Ansiopäivärahan saajat ja maksetut etuudet
Tilastosivu: Ansiopäivärahahakemusten määrä, käsittelyaika ja päätösmäärä

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990