Ansiopäivärahakulut laskivat 11 % vuonna 2019

Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahoina 1,7 miljardia euroa. Kulut ovat laskeneet 200 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja 1,2 miljardia vuoden 2015 jälkeen.

Viime vuonna 246 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 6 % edellivuodesta.

Kehityksessä nähtävissä myös huolestuttavia merkkejä

Vaikka ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna, lasku hidastui loppuvuotta kohden. Joulukuussa kulut kääntyivät pieneen nousuun edellivuoden tilanteeseen verrattuna. Myös ansiopäivärahan saajien määrän lasku hidastui ja kääntyi lopulta nousuun loppuvuonna.

Ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta saavien määrä alkoi samaten kasvaa syksyllä. Joulukuussa lomautettujen määrä nousi 47 % edellisvuoden tilanteeseen nähden.

Osa-aikatyön tekeminen yleistyy edelleen

38 % ansiopäivärahan saajista sai viime vuonna soviteltua päivärahaa osa-aikatyön, keikkatyön tai pienimuotoisen yritystoiminnan ajalta. Osuus on tuplaantunut vuoden 2011 jälkeen.

Vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen käyttö vähäistä

Vuorottelukorvausta maksettiin viime vuonna noin 6 000 henkilölle. Vuorotteluvapaan käyttö on laskenut 72 % vuoden 2014 jälkeen. Vuorotteluvapaan edellytyksiä tiukennettiin vuosina 2014 ja 2016 ja esimerkiksi työhistoriaedellytys nostetiin vuoden 2016 alussa 20 vuoteen.

Liikkuvuusavustusta sai viime vuonna alle 2 000 henkilöä. Liikkuvuusavustusta alettiin maksaa vuoden 2017 alusta henkilöille, jotka ottavat työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta.

Katso tarkemmat tiedot TYJ:n tilastosivuilta

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö julkaisi marraskuussa verkkosivuillaan tilasto-osion, josta löytyy tietoa maksetuista ansiopäivärahoista, päivärahan saajista sekä kassojen toiminnasta.

Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain. Käsittelyaikoja ja päätösmääriä koskevat tilastot päivitetään neljästi vuodesssa. Tilasto-osion tiedot perustuvat pääosin Finanssivalvonnan keräämiin tietoihin.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi