Ansiopäivärahamenot kasvoivat maaliskuussa 11 %

Ansiopäivärahakuluissa tai saajien määrässä ei vielä näy kasvupiikkiä. Suurempi muutos kulujen ja saajien määrässä nähdään todennäköisesti huhtikuussa.

Ansiopäivärahoina maksettiin maaliskuussa 168 miljoonaa euroa. Tämä on 11 % enemmän, kuin viime vuoden maaliskuussa.

Kulujen kasvu on jonkin verran suurempaa, kuin viime kuukausina. Päivärahakulut ovat kuitenkin nousseet jo joulukuusta alkaen. Kulut ovat edelleen matalammalla tasolla, kuin vuonna 2018.

Lomautusten kasvu puolittui

Lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa saaneiden määrä nousi maaliskuussa 22 % viime vuoden maaliskuuhun nähden. Lomautusten kasvu kuitenkin pieneni joulu- ja tammikuulta, jolloin kasvua oli yli 40 %.

Uusien hakemusten määrä kasvoi lähes kolmanneksella

Uusien ansiopäivärahahakemusten määrä nousi maalikuussa 35 %. Tämä tarkoittaa, että päivärahan hakeminen yleistyi erityisesti alkavien lomautus- tai työttömyysjaksojen yhteydessä.

Kaikkiaan ansiopäivärahahakemuksia saapui 16 % viime vuoden maaliskuuta enemmän.

Käsittelyaika yhä alle kaksi viikkoa

Ansiopäivärahahakemukset käsiteltiin tammi-maaliskuussa keskimäärin 12,9 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin 8 päivässä.

Tarkemmat tilastot TYJ:n sivuilla

Tarkat tiedot etuuskulujen ja saajien määrän kehityksestä sekä alakohtaisista muutoksista löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastosivuilta.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi

Tiedotteeseen korjattu 15.5.2020 hakemusmäärien muutos.