Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi tammikuussa

Työttömyyskassat maksoivat tammikuussa ansiopäivärahaa 186 000 henkilölle. Tämä on 52 % enemmän, kuin viime vuoden tammikuussa. Saajien määrä nousi myös suhteessa edellisiin kuukausiin.

Ansiopäivärahan saajien määrä on noussut hiljalleen lokakuun jälkeen. Kasvua lokakuusta on tammikuuhun mennessä kertynyt yhteensä 12 %.

Tammikuun ansiopäivärahakulut nousivat 242 miljoonaan euroon. Ansiopäivärahaa maksettiin 46 % enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Lokakuuhun nähden kulut ovat kasvaneet 15 %.

Alkuvuonna työttömyys on kuitenkin useimpina vuosina koholla. ”Kehityksen suunta on huolestuttava, mutta osittain kyse lienee kausivaihtelusta” kertoo Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman. ”Loppuvuoteen verraten kulujen ja saajien kasvu ei poikkea kovin merkittävästi edellisistä vuosista.”

Toisaalta saajien ja maksettujen etuuksien määrät ovat jo ennestään korkealla tasolla. ”Alkusyksystä lähtien näytti usean kuukauden ajan, että pahin on ohi. Saajien ja hakemusten määrät tippuivat tuolloin melko nopeasti. Nyt työmäärä jälleen kasvaa, vaikka onneksi olemme yhä kaukana kesän lukemista” Villman toteaa.

Työttömyyskassoihin saapui tammikuussa 33 000 uutta lomautus- tai työttömyysjaksoa koskevaa hakemusta. Tämä on 47 % enemmän, kuin viime vuoden tammikuussa. Kaikkiaan ansiopäivärahahakemuksia saapui tammikuussa 250 000 kappaletta. Hakemusmäärät nousivat 53 % viime vuoden tammikuusta.

1/2021 1/2020 10/2020 Enimmillään v. 2020-2021
Maksetut ansiopäivärahat 242 milj. € 166 milj. € 137 milj. € 296 milj.
(heinäkuu)
Ansiopäivärahan saajat 186 000 hlö 122 000 hlö 166 000 hlö 218 000 hlö
(heinäkuu)
Lomautetut 59 000 hlö 20 000 hlö 49 000 hlö 109 000 hlö
(kesäkuu)
Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevat hakemukset 33 000 kpl 22 000 kpl 18 000 kpl 83 000 kpl
(huhtikuu)
Kaikki hakemukset 250 000 kpl 163 000 kpl 194 000 kpl 281 000
(kesäkuu)

Lue lisää

Tilastosivu: Kulut ja saajat

Tilastosivu: Käsittelyajat ja hakemukset

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990