Ansiopäivärahan taso nousee ensi vuonna

Työttömyysturvan taso nousee ensi vuonna indeksikorotuksen johdosta ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen.

Ansiopäivärahan tasoon vaikuttavat ensi vuonna myös työttömyysturvaan tehty tasokorotus (useimmilla ansiopäivärahan saajilla 11 euroa) sekä palkasta sosiaalivakuutusmaksujen perusteella tehtävän prosenttivähennyksen pieneneneminen.

Indeksikorotus ja tasokorotus vaikuttavat päivärahan tasoon kaikkien saajien kohdalla. Prosenttivähennyksen muutos sen sijaan vaikuttaa silloin, kun päivärahan määrä lasketaan osin tai kokonaan vuonna 2020 ansaitun palkan perusteella.

Myös aktiivimallin poistuminen voi vaikuttaa vuodenvaihteen jälkeen päivärahan määrään. Eduskunnan käsittelyssä olevan lakimuutosesityksen mukaan ansiopäiväraha maksettaisiin ilman aktiivimallin perusteella tehtyä leikkausta 1.1.2020 jälkeiseltä ajalta.

Päivärahataulukko 2020

Palkka Ansiopäiväraha / kk Korotettu ansiopäiväraha (työllistymistä edistävän palvelun ajalta) / kk
   1 000 €       829 €       853 €
   1 100 €       873 €       906 €
   1 200 €       916 €       958 €
   1 300 €       959 €    1 011 €
   1 400 €    1 002 €    1 064 €
   1 500 €    1 045 €    1 117 €
   1 600 €    1 088 €    1 169 €
   1 700 €    1 131 €    1 222 €
   1 800 €    1 174 €    1 275 €
   1 900 €    1 218 €    1 327 €
   2 000 €    1 261 €    1 380 €
   2 100 €    1 304 €    1 433 €
   2 200 €    1 347 €    1 486 €
   2 300 €    1 390 €    1 538 €
   2 400 €    1 433 €    1 591 €
   2 500 €    1 476 €    1 644 €
   2 600 €    1 520 €    1 696 €
   2 700 €    1 563 €    1 749 €
   2 800 €    1 606 €    1 802 €
   2 900 €    1 649 €    1 855 €
   3 000 €    1 692 €    1 907 €
   3 100 €    1 735 €    1 960 €
   3 200 €    1 778 €    2 013 €
   3 300 €    1 822 €    2 066 €
   3 380 €    1 845 €    2 095 €
   3 480 €    1 865 €    2 119 €
   3 500 €    1 868 €    2 124 €
   3 600 €    1 888 €    2 148 €
   3 700 €    1 907 €    2 172 €
   3 800 €    1 926 €    2 196 €
   3 900 €    1 945 €    2 220 €
   4 000 €    1 964 €    2 244 €
   4 100 €    1 984 €    2 268 €
   4 200 €    2 003 €    2 291 €
   4 300 €    2 022 €    2 315 €
   4 400 €    2 041 €    2 339 €
   4 500 €    2 060 €    2 363 €
   4 600 €    2 079 €    2 387 €
   4 700 €    2 099 €    2 411 €
   4 800 €    2 118 €    2 435 €
   4 900 €    2 137 €    2 459 €
   5 000 €    2 156 €    2 483 €