Arvioi laskurilla, miten työttömyysturvan suojaosan poisto vaikuttaa tuloihisi

Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että työttömyysturvan suojaosa työtuloille poistetaan. Suojaosa tarkoittaa, että työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan.

Suojaosan poiston jälkeen puolet osa-aika- tai keikkatyön palkasta vähennetään työttömyysturvasta. Myös pienimuotoinen yritystoiminta vähentää tuloja samalla tavalla. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuille on lisätty laskuri, jolla voi arvioida ansiopäivärahan määrän osittaisen työskentelyn ajalle suojaosan poiston jälkeen.

”Osittaisen työskentelyn vaikutuksesta on paljon väärinkäsityksiä. Osa työttömyysturvan saajista on käsityksessä, että työttömyysturva leikkautuu kokonaan suojaosan poiston jälkeen, jos tekee lainkaan työtä. Myös ajatus siitä, että työttömyyden aikainen keikka- tai osa-aikatyö ei jatkossa lisäisi tuloja, vaikuttaa olevan yleinen. Laskurin tarkoitus on poistaa näitä väärinkäsityksiä ja osoittaa, että työskentely työttömyysturvalla kannattaa jatkossakin”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Suojaosan poisto vähentää työttömyysturvaa useimmiten 150 euroa. Kyseessä on siis leikkaus. Myös osittaisen työn kannattavuus laskee. Työttömyysturvassa on kuitenkin jatkossakin piirteitä, jotka luovat kannusteita osittaiseen työhön. ”Osittainen työ lisää tuloja myös suojaosan poiston jälkeen. Lisäksi työskentelemällä päivärahakausi kuluu hitaammin ja henkilö voi kerryttää oikeutta uuteen päivärahakauteen. Veroprosenttikin luultavasti laskee, sillä palkkatuloa koskee sellaisia verovähennyksiä, jotka eivät koske työttömyysetuutta”, Villman toteaa.

Osittainen työskentely työttömyyden aikana on tällä hetkellä erittäin yleistä. 39 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa työn ajalta vuoden 2022 aikana.

Suojaosan poiston lisäksi hallitus esittää omavastuuajan pidentämistä viidestä päivästä seitsemään, lomakorvauksen jaksotuksen palauttamista, lapsikorotusten poistoa sekä ansiosidonnaisen ehtona olevan työskentelyehdon kaksinkertaistamista.

Kyseessä on ensimmäinen kahdesta työttömyysturvaa koskevasta lakimuutoskokonaisuudesta. Toinen hallituksen esitys työttömyysturvan muutoksista on tarkoitus antaa ensi vuoden helmikuussa. Myöhempään lakimuutoskokonaisuuteen kuuluvat ansiosidonnaisen porrastus ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen.

Kattavat tiedot hallituksen esittämistä ja hallitusohjelmassa sovituista muutoksista työttömyysturvaan löytyvät TYJ:n lakimuutoskoosteesta.

 

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990