Budjettiriihi: Lisää palveluja työttömille

Kuvalähde: Valtioneuvoston kanslia

Hallitus päätti viime viikon budjettiriihessä useista työttömyysturvaan vaikuttavista muutoksista ja selvityksistä.

Aktiivimallin leikkuri poistetaan

Hallitus antaa esityksen aktiivimallin kumoamisesta syksyllä 2019 ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Esitysluonnos aktiivimallin poistosta lähetettiin lausunnolle elokuussa ja löydät lisätietoa sen sisällöstä täältä.

Aktiivimallin poistosta annettavan hallituksen esityksen yhteydessä linjataan toimista, joilla kompensoidaan mallin työllisyysvaikutuksia.

Työttömän palveluja kehitetään monella tavalla

Työttömyysturvaa ja työttömien palveluita sekä työnhakuvelvoitetta uudistetaan tukemaan työttömyysjaksojen lyhentymistä, lyhytaikaisen työn vastaanottamista sekä työnhakuun kannustamista. Tässä yhteydessä on tarkoituksena esimerkiksi uudistaa ja kohtuullistaa karenssijärjestelmää, kehittää ja nopeuttaa työttömän pääsyä palveluihin ja arvioida työttömyysturvalla tapahtuvan omaehtoisen opiskelun kehittämistarpeita.

Hallitus myös käynnistää työllisyyspalvelujen alueelliset kuntakokeilut ja selvittää kokeiluilla ja työryhmien avulla useita työllistymistä parantavia toimia. Näihin toimiin kuuluvat muun muassa palkkatuen uudistaminen sekä nuorille ja osatyökykyisille tarjotut palvelut.

”Työttömyysputken” ikäraja nousemassa

Syksyllä 2019 on tarkoituksena antaa esitys työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan nostamiseksi 62 vuoteen vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä.

Tehtäviä siirtymässä TE-toimistoilta maksajille

TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirtoa Kelan ja työttömyyskassojen hoidettaviksi aiotaan selvittää. Muutoksen tarkoituksena olisi selkeyttää työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanoa ja lisätä TE-toimistojen mahdollisuutta keskittyä työttömille tarjottaviin palveluihin.

Korotus peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen

Peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen ehdotetaan tehtäväksi 20 euron korotus.