Ensimmäinen koronavuosi takana – ansiopäivärahaa maksettu lähes 3 miljardia euroa

Koronaepidemia alkoi näkyä työttömyyskassoissa lisääntyneinä hakemusmäärinä viime vuoden huhtikuussa. Maaliskuun lopussa tuli täyteen vuosi poikkeusoloissa. Työttömyyskassat ovat maksaneet koronalomautusten alettua 2,9 miljardia euroa ansiopäivärahoina. Ansiopäivärahaa on maksettu keskimäärin 180 000 henkilölle kuukaudessa.

Ansiopäivärahakulujen ja päivärahan saajien määrä oli korkeimmillaan viime kesänä, mutta taso on pysynyt korkeana koko vuoden. Maaliskuussa ansiopäivärahakulut nousivat korkeimmalle tasolleen heinäkuun jälkeen. Ansiopäivärahaa maksettiin viime kuussa 261 miljoonaa euroa. Summa on 55 % suurempi, kuin viime vuoden maaliskuussa. Maksettujen etuuksien määrä on korkeimmasta päästä jopa korona-aikana. ”Toivomme, että vähentyneet tartuntamäärät ja rajoitusten asteittainen purku alkavat näkyä työttömyyskassoissa viimeistään loppukevään ja kesän aikana”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Korona-aikana työttömyyskassoihin on saapunut 2,8 miljoonaa  ansiopäivärahahakemusta. Hakemustulva oli suurin viime kevään ja kesän aikana. Tällöin työttömyyskassoja työllistivät erityisesti ensimmäistä kertaa lomautetut ja irtosanotut. Kuukaudessa saapuneiden uusien hakemusten määrä kasvoikin korkeimmillaan lähes kahdeksankertaiseksi edellisvuoteen nähden. Tällä hetkellä uusien hakemusten määrä on tasaantunut. Kaikkiaan hakemuksia saapuu kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon.

Keskimääräinen käsittelyaika on vaihdellut vuoden aikana 11 ja 18 päivän välillä, mikä tarkoittaa noin 1,5-2,5 viikkoa. Pisimmillään käsittelyaika oli kesällä ja alkusyksystä, mutta loppuvuoteen mennessä käsittelyaika palautui alle kahteen viikkoon. ”Työttömyyskassat ovat onnistuneet koronavuoden hakemustulvan käsittelyssä erinomaisesti. Keskimääräinen käsittelyaika onnistuttiin pitämään lähellä kahta viikkoa vuoden kaikilla tarkastelujaksoilla. Näin poikkeuksellisena vuonna tämä on merkittävä saavutus”, Aki Villman toteaa.

3/2021 3/2020 Enimmillään v. 2020-2021 4/2020-3/2021
Maksetut ansiopäivärahat 261 milj. € 168 milj. € 296 milj.
(heinäkuu 2020)
2 915 milj. €
Ansiopäivärahan saajat 189 000 hlö 127 000 hlö 218 000 hlö
(heinäkuu 2020)
keskimäärin 183 000 hlöä / kk
Lomautetut 53 000 hlö 19 000 hlö 109 000 hlö
(kesäkuu 2020)
keskimäärin 65 000 hlöä / kk
Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevat hakemukset 17 000 kpl 16 000 kpl 83 000 kpl
(huhtikuu 2020)
407 000 kpl
Kaikki hakemukset 229 000 kpl 144 000 kpl 281 000
(kesäkuu 2020)
2 759 000 kpl

Lue lisää

Tilastosivu: Kulut ja saajat

Tilastosivu: Käsittelyajat ja hakemukset

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990