Hallitus on päättänyt ansiopäivärahan työskentelyehdon euroistamisesta

Euroistaminen tarkoittaa, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä, vaan palkasta. Työskentelyä myös tarkasteltaisiin lähtökohtaisesti kuukauden jaksoissa nykyisten viikon jaksojen sijaan.

Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Euroistamisen myötä ansiopäivärahan saaminen edellyttäisi, että henkilö on saanut palkkaa 844 euroa kuukaudessa (vuoden 2021 tasossa) noin puolen vuoden ajan.

Työskentelykausia kerryttäisivät lähtökohtaisesti kuukauden jaksot. Tietyissä tilanteissa työskentelykausia voitaisiin huomioida myös puolen kuukauden jaksoissa.

Euroistamista koskeva muutos on tarkoituksena saattaa voimaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Tekijänoikeuskorvaukset eivät enää leikkaisi työttömyysturvaa

Hallitus on päättänyt myös tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta luopumisesta. Tämä tarkoittaa, että tekijänoikeuskorvaukset eivät jatkossa vaikuttaisi työttömyysturvaan.

Nykyisin tekijänoikeuskorvaukset vaikuttavat työttömyysturvaan samalla tavalla, kuin palkkatulo. Alle 300 euron tulo kuukaudessa ei vaikuta työttömyysturvaan. 300 euron ylittävältä tulon osalta puolet vähentää ansiopäivärahaa.

Omaehtoisia opintoja työttömyysturvalla suorittaville työnhakuvelvollisuus

Pohjoismainen työnhakumalli tulee voimaan keväällä 2022. Malliin kuuluu uusia velvoitteita työnhaun suhteen. Nykyisen lainsäädännön mukaan työnhakuvelvoitteet eivät ole koskeneet sellaisia henkilöitä, jotka suorittavat omaehtoisia opintoja työttömyysturvalla. Hallitus on päättänyt kumota nämä poikkeukset siten, että työnhakuvelvoite koskee normaalisti myös omaehtoisissa opinnoissa olevia.

Uudet velvoitteet eivät edelleenkään koskisi sellaisia omaehtoisia opintoja suorittavia henkilöitä, joilta puuttuu ammatilliset valmiudet.

Työnhakuvelvoitetta koskeva muutos on tarkoituksena saattaa voimaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Lisätiedot

Valtioneuvosto: Päätökset valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista tehty